Tärkeitä Control-IQ-teknologian turvallisuustietoja

SISÄLTÖ

VAROITUKSET:  Control-IQ-teknologiaa ei saa käyttää alle 6-vuotiaille. Control-IQ-teknologiaa ei saa käyttää myöskään potilailla, jotka tarvitsevat päivässä yhteensä alle 10 yksikköä insuliinia tai jotka painavat alle 24,9 kg (55 lb), sillä ne ovat vähimmäisvaatimukset, joita Control-IQ-teknologian turvallinen käyttö edellyttää.

Käyttöaiheet

t:slim X2 -insuliinipumppu on tarkoitettu ihonalaiseen insuliinin annosteluun sekä asetettuina että muuttuvina määrinä diabetes mellituksen hoitoon henkilöillä, jotka tarvitsevat insuliinia. Pumppu pystyy kommunikoimaan luotettavasti ja turvallisesti yhteensopivien, digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.

Control-IQ technology is intended for use with a compatible continuous glucose monitor (CGM) and the t:slim X2 insulin pump to automatically increase, decrease, and suspend delivery of basal insulin based on CGM readings and predicted glucose values. It can also deliver correction boluses when the glucose value is predicted to exceed a predefined threshold.

Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi 6-vuotiaasta alkaen.

Pumppu on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön.

Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi NovoRapid- tai Humalog U-100 - insuliinien kanssa.

Takaisin alkuun

Vasta-aiheet

t:slim X2 -pumppu, lähetin ja sensori on poistettava ennen magneettikuvausta (MRI), tietokonekerroskuvausta (TT) tai diatermiahoitoa. Jos osat altistuvat magneetti- tai tietokonekerroskuvaukselle tai diatermiahoidolle, ne voivat vaurioitua.

ÄLÄ käytä Control-IQ-teknologiaa, jos otat hydroksikarbamidia, lääkettä, jota käytetään esimerkiksi joidenkin syöpien ja sirppisoluanemian hoitoon. Dexcom G6 CGM voi antaa virheellisen korkeita arvoja ja johtaa insuliinin yliannostukseen, mikä voi aiheuttaa vakavan hypoglykemian.

t:slim X2 -insuliinipumpun varoitukset

ÄLÄ aloita pumppusi käyttöä ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan. Tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa insuliinin yli- tai aliannostukseen. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS). Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäselvennystä pumppusi käytöstä, käänny terveydenhuollon tarjoajasi puoleen tai ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

ÄLÄ aloita pumpun käyttöä ennen kuin olet saanut koulutuksen sen käytöstä joko pätevän kouluttajan järjestämänä tai Internetissä saatavilla olevan koulutusaineiston kautta, jos päivität pumppuasi. Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa yksilöllisestä koulutustarpeestasi liittyen pumppuun. Jos et suorita tarvittavaa koulutusta pumpun käytöstä, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Vain U-100 Humalog ja NovoRapid on testattu ja todettu, että ne ovat yhteensopivia pumpun kanssa käytettäviksi. Alhaisemman tai korkeamman insuliinipitoisuuden käyttö voi johtaa insuliinin yli- tai aliannostukseen. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS).

ÄLÄ laita pumppuun mitään muita lääkkeitä. Pumppu on testattu vain jatkuvaan ihonalaiseen insuliini-infuusioon (CSII) U-100 Humalog- tai U-100 NovoRapid -insuliinia käyttäen. Pumppu voi vaurioitua, jos siinä käytetään muita lääkkeitä ja infuusio voi johtaa terveyshaittoihin.

Pumppua ei ole tarkoitettu sellaisille, jotka eivät voi tai halua:

 • käyttää pumppua, CGM-järjestelmää ja muita järjestelmän osia niiden vastaavien käyttöohjeiden mukaisesti
 • mitata verensokeria terveydenhuollon tarjoajan suositusten mukaan
 • osoittaa pystyvänsä laskemaan hiilihydraatteja
 • ylläpitää riittävästi diabeteksen itsehoitotaitoja
 • käydä säännöllisesti hoitokäynneillä

Käyttäjällä on myös oltava riittävän hyvä näköja/tai kuuloaisti, jotta hän voi tunnistaa kaikki pumpun toiminnot, mukaan lukien varoitukset, hälytykset ja muistutukset.

ÄLÄ aloita pumpun käyttöä ennen kuin olet neuvotellut ja määrittänyt terveydenhuollon tarjoajasi kanssa sinulle parhaiten sopivat toiminnot. Vain terveydenhuollon tarjoajasi voi määrittää ja auttaa sinua säätämään perusannoksen, HH-suhteen, korjauskertoimen, VS-tavoitteen ja insuliinin vaikutuksen keston. Lisäksi vain terveydenhuollon tarjoajasi voi määrittää CGM-asetukset ja sen, kuinka sinun tulisi käyttää sensorin trenditietoja avuksesi diabeteksen hoidossa. Virheelliset asetukset voivat johtaa insuliinin yli- tai aliannostukseen. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS).

OLE AINA valmistautunut pistämään insuliinia muulla vaihtoehtoisella tavalla, jos annostelu jostakin syystä keskeytyisi. Pumppusi on suunniteltu annostelemaan insuliinia luotettavasti, mutta koska se käyttää vain nopeavaikutteista insuliinia, kehossasi ei ole pitkävaikutteista insuliinia. Vaihtoehtoisen insuliinin annostelutavan puuttuminen voi johtaa erittäin korkeaan verensokeriin tai diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA).

KÄYTÄ VAIN säiliöitä ja infuusiosettejä, joissa on yhteensopivat liittimet ja noudata niiden käyttöohjeita. Muutoin seurauksena voi olla insuliinin yli- tai aliannostus, mikä voi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS).

ÄLÄ aseta infuusiosettiä arpien, pattien, luomien, raskausarpien tai tatuointien päälle. Infuusiosetin asettaminen tällaisille alueille voi aiheuttaa turvotusta, ärsytystä tai infektion. Tämä voi vaikuttaa insuliinin imeytymiseen ja nostaa tai laskea verensokeria.

NOUDATA AINA tarkoin infuusiosetin mukana toimitettuja käyttöohjeita koskien asianmukaista asetuspaikkaa ja infuusiokohdan hoitoa, sillä muutoin seurauksena voi olla insuliinin yli- tai aliannostus tai infektio.

ÄLÄ täytä letkua infuusiosetin ollessa kiinni kehossasi. Varmista aina, että infuusiosetti on irrotettu kehostasi ennen pumpun letkun täyttämistä. Jos et irrota infuusiosettiä kehostasi ennen letkun täyttämistä, seurauksena voi olla insuliinin yli- tai aliannostus. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS).

ÄLÄ käytä säiliöitä uudelleen äläkä käytä muita kuin Tandem Diabetes Caren valmistamia säiliöitä. Muiden kuin Tandem Diabetes Caren valmistamien säiliöiden käyttäminen tai säiliöiden uudelleenkäyttö voi johtaa insuliinin yli- tai aliannostukseen. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS).

KIERRÄ AINA säiliön letkun ja infuusiosetin letkun välistä letkuliitintä ylimääräinen neljäsosakierros liitännän tiukkuuden varmistamiseksi. Löysä liitäntä voi saada insuliinin vuotamaan, mikä johtaa insuliinin aliannostukseen. Jos liitäntä löystyy, irrota infuusiosetti kehostasi ennen kiristämistä. Tämä voi aiheuttaa hyperglykemiaa (korkea VS).

ÄLÄ irrota säiliön letkun ja infuusiosetin letkun välistä letkuliitintä. Jos liitäntä löystyy, irrota infuusiosetti kehostasi ennen kiristämistä. Jos et irrota settiä ennen kiristämistä, seurauksena voi olla insuliinin yliannostus. Tämä voi aiheuttaa hypoglykemiaa (matala VS).

ÄLÄ poista insuliinia täytetystä säiliöstä tai lisää sitä säiliöön pumppuun asentamisen jälkeen. Se johtaa insuliinitason epätarkkaan näyttöön perusnäytöllä ja insuliini voi loppua ennen kuin pumppu havaitsee tyhjän säiliön. Tämä voi johtaa erittäin korkeaan verensokeriin tai diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA).

ÄLÄ anna bolusta ennen kuin olet tarkistanut lasketun bolusmäärän pumpun näytöltä. Jos annostelet insuliinia liian paljon tai liian vähän, seurauksena voi olla hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS). Voit aina säätää insuliiniyksikköjä lisäämällä tai vähentämällä niitä ennen kuin päätät annostella boluksen.

ÄLÄ anna pienten lasten (joko pumpun käyttäjien tai muiden lasten) niellä pieniä osia, kuten kuminen USB-portin kansi ja säiliön osat. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Nieltyinä tällaiset pienet osat voivat aiheuttaa sisäisiä vammoja tai infektion.

Pumppu sisältää osia (kuten USB-kaapelin ja infuusiosetin letkun), jotka voivat aiheuttaa kuristumis- tai tukehtumisvaaran. KÄYTÄ AINA sopivan pituista infuusiosetin letkua ja järjestä kaapelit ja letku niin, että kuristumisvaara on mahdollisimman pieni. HUOLEHDI siitä, että näitä osia säilytetään turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Niillä potilailla, jotka eivät itse hoida tautiaan, PIN-turvakoodi-toiminnon tulisi AINA olla päällä, kun hoitaja ei käytä pumppua. PIN-turvakooditoiminto on tarkoitettu estämään tahattomat näytön napautukset tai painikkeen painallukset, jotka voisivat johtaa insuliinin annosteluun tai muutoksiin pumpun asetuksissa. Muutokset saattaisivat johtaa hypoglykemiaan tai hyperglykemiaan.

 
Radiologia ja lääketieteelliset toimenpiteet sekä t:slim X2 - järjestelmäsi

KERRO AINA toimenpiteen suorittajalle diabeteksestasi ja pumpustasi. Jos sinun on keskeytettävä pumpun käyttö lääketieteellisten toimenpiteiden ajaksi, noudata terveydenhuollon tarjoajasi ohjeita puuttuvan insuliinin korvaamiseksi ennen kuin taas kytket pumpun. Tarkista verensokerisi ennen pumpun irrottamista ja uudelleen, kun kytket pumpun jälleen. Hoida korkea VS-tasosi terveydenhuollon tarjoajasi suositusten mukaan.

ÄLÄ altista pumppua, lähetintä tai sensoria:

 • Röntgensäteilylle
 • Tietokonetomografiakuvaukselle (TT)
 • Magneettikuvaukselle (MRI)
 • Positroniemissiotomografiakuvaukselle (PET)
 • Muulle säteilylle

Järjestelmä ei ole magneettikuvausturvallinen. Jos sinulle tehdään jokin edellä mainituista toimenpiteistä, sinun on irrotettava pumppu, lähetin ja sensori ja jätettävä ne toimenpidehuoneen ulkopuolelle.

Edellä mainitun lisäksi ÄLÄ altista pumppua, lähetintä tai sensoria:

 • Sydämentahdistimen tai rytmihäiriötahdistimen (AICD) asentamiselle tai ohjelmoinnille
 • Sydämen katetroinnille
 • Radioisotooppikuvaukselle

Jos sinulle tehdään jokin edellä mainituista lääketieteellisistä toimenpiteistä, sinun on irrotettava pumppu, lähetin ja sensori ja jätettävä ne toimenpidehuoneen ulkopuolelle.

On myös muita toimenpiteitä, joissa tulee noudattaa varovaisuutta:

 • Laserleikkaus – Järjestelmä voi kulua toimenpiteen aikana. Jotkin laserit voivat aiheuttaa häiriöitä ja saada järjestelmän hälyttämään.
 • Yleisanestesia – Käytetyistä laitteista riippuen saatat joutua poistamaan järjestelmän tai sinun ei ehkä tarvitse poistaa sitä. Varmista toimenpiteen suorittajalta.

Järjestelmää ei tarvitse irrottaa elektrokardiogrammia (EKG) tai paksusuolen tähystystä (kolonoskopiaa) varten. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

ÄLÄ käytä pumppua, jos sinulla on jokin sellainen tila, joka terveydenhuollon tarjoajasi näkemyksen mukaan saattaisi sinut vaaraan. Esimerkiksi henkilöiden, jotka sairastavat hallitsematonta kilpirauhassairautta, munuaisten vajaatoimintaa (esim. dialyysi tai epidermaalisen kasvutekijän reseptori eGFR alle 30), hemofiliaa tai muuta merkittävää verenvuototautia tai epävakaata sydän- ja verisuonitautia, ei tule käyttää pumppua.

Takaisin alkuun

Dexcom G6:n käyttö t:slim X2 -insuliinipumppusi kanssa

ÄLÄ jätä korkean ja matalan glukoosin oireita huomiotta. Jos sensorin glukoosin varoitukset ja arvot eivät vastaa oireitasi, mittaa verensokerisi VS-mittarilla, vaikka sensorisi arvo ei olisi korkealla tai matalalla alueella.

ÄLÄ jätä sensorin johtimen murtumia huomiotta. Joskus harvoin sensoreihin voi tulla murtumia. Jos sensorin johdin menee rikki eikä mitään osaa siitä näy ihon yläpuolella, älä yritä poistaa sitä. Hakeudu lääkäriin, jos sinulla on infektion tai tulehduksen oireita (punoitusta, turvotusta tai kipua) asetuskohdassa. Jos sensorin johdin menee rikki, ilmoita tapauksesta paikalliseen asiakastukeen.

ÄLÄ käytä Dexcom G6 CGM -järjestelmää raskaana olevilla naisilla tai dialyysihoitoa saavilla henkilöillä. Järjestelmää ei ole hyväksytty käytettäväksi raskaana olevilla naisilla tai dialyysihoitoa saavilla henkilöillä eikä sitä ole arvioitu tällaisilla populaatioilla. Sensorin glukoosiarvot voivat olla epätarkkoja tällaisilla populaatioilla, mikä saattaa johtaa siihen, että vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) jää huomaamatta.

ÄLÄ käytä Dexcom G6 CGM -järjestelmää kriittisesti sairailla potilailla. Tietoa siitä, kuinka erilaiset sairaudet ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon tavallisesti käytetyt lääkkeet voivat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn, ei ole. Sensorin glukoosiarvot voivat olla epätarkkoja kriittisesti sairailla potilailla, ja jos hoitopäätöksissä luotetaan täysin sensorin glukoosivaroituksiin ja -arvoihin, se saattaa johtaa siihen, että vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) jää huomaamatta.

ÄLÄ aseta sensoria muualle kuin vatsaan (mahaan) tai pakaran yläosaan (vain 6–17-vuotiaat). Muita kohtia ei ole tutkittu, eikä niitä hyväksytä. Jos sensoria käytetään muissa kohdissa, sensorin glukoosiarvot voivat olla epätarkkoja, mikä saattaa johtaa siihen, että vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) jää huomaamatta.

ÄLÄ odota CGM-varoituksia ennen 2 tunnin alustusjakson päättymistä. ET saa mitään sensorin glukoosiarvoja tai -varoituksia ennen 2 alustusjakson päättymistä. Tämän ajan kuluessa vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

ÄLÄ käytä lähetintä, jos se on vaurioitunut tai murtunut. Se voisi aiheuttaa sähköturvallisuusvaaran tai toimintahäiriön, joka voisi johtaa sähköiskuun.

SÄILYTÄ Dexcom G6 CGM -sensoria 2,2–30 °C (36 – 86 °F)-asteen välisessä lämpötilassa sensorin säilyvyysajan. Voit säilyttää sensoria jääkaapissa, jos sen lämpötila on mainitulla lämpötila-alueella. Sensoria ei saa säilyttää pakastimessa. Jos sensoria säilytetään epäasianmukaisesti, sensorin glukoosiarvot voivat olla epätarkkoja, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

ÄLÄ anna pienten lasten pidellä sensoria, lähetintä tai lähettimen pakkausta ilman aikuisen valvontaa. Sensori ja lähetin sisältävät pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Takaisin alkuun

t:slim X2 -insuliinipumpun varotoimet

ÄLÄ avaa tai yritä korjata insuliinipumppua. Pumppu on suljettu laite, jonka saa avata ja korjata vain Tandem Diabetes Care. Muuntelu voi aiheuttaa turvallisuusvaaran. Jos pumpun tiiviste rikkoutuu, pumppu ei enää ole vesitiivis ja takuu mitätöityy.

VAIHDA infuusiosettisi 48–72 tunnin välein terveydenhuollon tarjoajasi suosituksen mukaan. Pese kätesi antibakteriaalisella saippualla ennen infuusiosetin käsittelyä ja puhdista asetuskohta kehostasi huolellisesti infektion välttämiseksi. Ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi, jos sinulla on infektion oireita insuliinin infuusiokohdassa.

POISTA AINA kaikki ilmakuplat pumpusta ennen insuliinin annostelun aloittamista. Varmista, että ilmakuplia ei ole, kun vedät insuliinia täyttöruiskuun. Kun täytät letkua, pidä pumppua valkoinen täyttöportti ylöspäin. Varmista, että letkussa ei ole ilmakuplia, kun sitä täytetään. Järjestelmässä oleva ilma vie tilaa insuliinilta ja voi vaikuttaa insuliinin annosteluun.

TARKISTA päivittäin, että laitteet ovat kunnolla kiinni infuusiokohdassa ja että vuotoja ei ole. VAIHDA infuusiosetti, jos havaitset vuotoja kohdan ympärillä. Väärät asetuskohdat tai vuodot infuusiokohdan ympärillä voivat johtaa insuliinin aliannostukseen.

TARKISTA infuusiosetin letku päivittäin vuotojen, ilmakuplien tai taittumien varalta. Jos letkussa on ilmaa, vuotoja tai taittumia, se voi rajoittaa insuliinin annostelua tai estää sen kokonaan ja johtaa insuliinin aliannostukseen.

TARKISTA päivittäin, että säiliön letkun ja infuusiosetin letkun välinen letkuliitäntä on tiivis ja varma. Vuodot letkuliitännän ympärillä voivat johtaa insuliinin aliannostukseen.

ÄLÄ vaihda infuusiosettiäsi ennen nukkumaanmenoa tai jos et muuten pysty mittaamaan verensokeriasi 1–2 tuntia uuden infuusiosetin asettamisen jälkeen. On tärkeää varmistaa, että infuusiosetti on asetettu oikein ja se annostelee insuliinia. On myös tärkeää reagoida nopeasti asettamiseen liittyviin mahdollisiin ongelmiin jatkuvan insuliinin annostelun varmistamiseksi.

TARKISTA AINA ennen nukkumaanmenoa, että säiliössäsi on riittävästi insuliinia, jotta se riittää koko yöksi. Nukkuessasi et välttämättä kuule tyhjän säiliön hälytystä ja sinulta voi jäädä saamatta osa perusinsuliinin annoksesta.

TARKISTA säännöllisesti, että pumppusi henkilökohtaiset asetukset ovat oikeat. Virheelliset asetukset voivat johtaa insuliinin ylitai aliannostukseen. Neuvottele tarvittaessa terveydenhuollon tarjoajasi kanssa.

VARMISTA AINA, että insuliinipumppuun on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä. Jos kellonaika ja päivämäärä eivät ole oikeat, se voi vaikuttaa turvalliseen insuliinin annosteluun. Kun muokkaat kellonaikaa, tarkista aina, että AM/PM-asetus on oikea, jos käytät 12 tunnin kelloa. AM tarkoittaa aikaa keskiyöstä kellonaikaan 11:59. PM tarkoittaa aikaa keskipäivästä kellonaikaan 23:59.

VARMISTA, että näyttö syttyy, äänimerkit kuuluvat, pumppu värisee ja vihreä LED-valo vilkkuu Näyttö päälle / pikabolus -painikkeen ympärillä, kun kytket virtalähteen USB-porttiin. Näillä ominaisuuksilla sinulle ilmoitetaan varoituksista, hälytyksistä ja muista olosuhteista, jotka vaativat huomiotasi. Jos nämä ominaisuudet eivät toimi, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

TARKISTA säännöllisesti, näkyykö pumpussasi mahdollisesti hälytystiloja. On tärkeää olla tietoinen olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa insuliinin annosteluun ja edellyttää huomiotasi, jotta voit reagoida mahdollisimman nopeasti.

ÄLÄ käytä värinätoimintoa varoituksille ja hälytyksille unen aikana, ellei terveydenhuollon tarjoajasi ole ohjeistanut toisin. Kun varoitusten ja hälytysten äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, se auttaa varmistamaan, ettei varoitus tai hälytys jää sinulta huomaamatta.

KATSO AINA näyttöä vahvistaaksesi oikean bolusmäärän ohjelmoinnin, kun käytät pikabolustoimintoa ensimmäisen kerran. Näyttöä katsomalla varmistat, että käytät piippaus-/värinäkomentoja oikein aiotun bolusmäärän ohjelmoimiseksi.

ÄLÄ käytä pumppua, jos uskot sen voivan vaurioitua johtuen sen putoamisesta tai osumisesta kovaa pintaa vasten. Varmista, että pumppu toimii liittämällä virtalähde USB-porttiin ja tarkistamalla, että näyttö syttyy, äänimerkit kuuluvat, pumppu värisee ja vihreä LED-valo vilkkuu Näyttö päälle / pikabolus -painikkeen ympärillä. Jos olet epävarma mahdollisista vaurioista, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

VÄLTÄ altistamasta pumppua alle 5 °C:n (40 °F) ja yli 37 °C:n (99 °F) lämpötiloille. Insuliini voi jäätyä alhaisissa lämpötiloissa tai mennä pilalle korkeissa lämpötiloissa. Insuliini, joka on altistunut olosuhteille valmistajan suosittelemien vaihteluvälien ulkopuolella, voi vaikuttaa pumpun turvallisuuteen ja suorituskykyyn.

VÄLTÄ upottamasta pumppuasi nesteeseen yli 0,91 metrin (3 jalan) syvyyteen yli 30 minuutiksi (IPX7-luokitus). Jos pumppusi on altistunut näiden rajoitusten yli, tarkista, ettei siinä näy merkkejä nesteen pääsystä sisään. Jos merkkejä nesteen pääsystä sisään näkyy, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

VÄLTÄ paikkoja, joissa voi olla syttyviä anesteetteja tai räjähtäviä kaasuja. Pumppu ei sovellu käytettäväksi tällaisissa paikoissa ja muodostaa räjähdysvaaran. Poista pumppu, jos sinun on mentävä tällaiseen paikkaan.

HUOLEHDI siitä, että et liiku USB-kaapelin pituutta kauemmas, kun olet yhdistettynä pumppuun ja latauslähteeseen. Jos liikut USBkaapelin pituutta kauemmas, se voi vetäistä kanyylin irti infuusiokohdasta. Tästä syystä pumppua ei ole suositeltavaa ladata nukkuessa.

IRROTA infuusiosetti kehostasi, jos käyt huvipuistojen suurinopeuksissa ja -painovoimaisissa huvilaitteissa. Nopeat korkeuden ja painovoiman muutokset voivat vaikuttaa insuliinin annosteluun ja aiheuttaa vamman.

IRROTA infuusiosetti kehostasi ennen kuin nouset lentokoneeseen, jossa ei ole paineistettua matkustamoa, tai taitolentoihin tai taistelusimulaatioon käytettäviin koneisiin (paineistettuja tai ei). Nopeat korkeuden ja painovoiman muutokset voivat vaikuttaa insuliinin annosteluun ja aiheuttaa vamman.

NEUVOTTELE terveydenhuollon tarjoajasi kanssa elämäntyylin muutoksista, kuten painonnoususta tai -pudotuksesta sekä liikunnan aloittamisesta tai lopettamisesta. Insuliinin tarpeesi saattaa muuttua elämäntyylin muutosten myötä. Perusannoksesi ja muut asetukset saattavat tarvita säätöä.

TARKISTA verensokerisi VS-mittarilla, jos korkeudessa tapahtuu asteittaista muutosta 305 metriin (1 000 jalkaan) asti, esimerkiksi lasketellessasi tai ajaessasi vuoristotietä. Annostelutarkkuus voi vaihdella jopa 15 prosenttia, kunnes yhteensä 3 yksikköä insuliinia on annosteltu tai korkeus on muuttunut yli 305 metriä (1 000 jalkaa). Muutokset annostelutarkkuudessa voivat vaikuttaa insuliinin annosteluun ja aiheuttaa loukkaantumisen.

TARKISTA AINA terveydenhuollon tarjoajaltasi erityiset ohjeet, jos haluat tai sinun tarvitsee irrottaa pumppu mistä tahansa syystä. Riippuen ajasta ja syystä, jonka pumppu on irrotettuna, sinun saattaa olla tarpeen korvata menetetty perus- ja/tai bolusinsuliini. Tarkista verensokerisi ennen pumpun irrottamista ja uudelleen, kun kytket pumpun jälleen. Hoida korkea VS terveydenhuollon tarjoajasi suositusten mukaan.

VARMISTA, että takuusta saamaasi vaihtopumppuun on ohjelmoitu oikeat insuliinin annostelun asetukset ennen kuin alat käyttää sitä. Jos et syötä insuliinin annosteluasetuksia, seurauksena voi olla insuliinin yli- tai aliannostus. Tämä saattaisi johtaa hypoglykemiaan (matala VS) tai hyperglykemiaan (korkea VS). Neuvottele tarvittaessa terveydenhuollon tarjoajasi kanssa.

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä pumpun elektroniikkaan, jos niitä käytetään hyvin lähekkäin. Pumppu ja matkapuhelin on suositeltavaa pitää vähintään 16,3 cm:n (6,4 tuuman) päässä toisistaan.

HÄVITÄ AINA käytetyt osat, kuten säiliöt, ruiskut, neulat, infuusiosetit ja CGM-sensorit terveydenhuollon tarjoajasi ohjeiden mukaisesti. Pese kätesi huolellisesti osien käsittelyn jälkeen.

Dexcom G6 CGM -järjestelmän käyttö t:slim X2 -insuliinipumppusi kanssa

ÄLÄ avaa sensorin pakkausta ennen kuin olet pessyt kätesi vedellä ja saippualla ja antanut niiden kuivua. Voit kontaminoida asetuskohdan ja saada infektion, jos asetat sensoria likaisin käsin.

ÄLÄ aseta sensoria ennen kuin olet puhdistanut ihon paikallisesti käytettävällä antimikrobisella liuoksella, kuten isopropyylialkoholilla, ja antanut ihon kuivua. Sensorin asettaminen epäpuhtaalle iholle voi aiheuttaa infektion. Älä aseta sensoria ennen kuin puhdistettu alue on kuiva, jotta sensorin liima tarttuu paremmin.

VÄLTÄ asettamasta sensoria toistuvasti samaan kohtaan. Vaihtele sensorin sijoituskohtia, äläkä käytä samaa kohtaa peräkkäin kahden eri sensorin jaksoon. Saman kohdan käyttäminen voi aiheuttaa ihon arpeutumista tai ärtymistä.

VÄLTÄ asettamasta sensoria alueille, joihin todennäköisesti kohdistuu töytäisyjä tai painalluksia tai jotka voivat joutua puristuksiin, tai ihoalueille, joissa on arpia, tatuointeja tai ärsytystä, koska tällaiset kohdat eivät ole ihanteellisia glukoosin mittaamiseen. Sensorin asettaminen tällaisiin kohtiin voi vaikuttaa tarkkuuteen, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

VÄLTÄ insuliinin pistämistä tai infuusiosetin asettamista 7,6 cm lähemmäs sensoria. Insuliini voi vaikuttaa sensorin tarkkuuteen, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

ÄLÄ käytä sensoria, jos sen steriili pakkaus on vaurioitunut tai avattu. Epästeriilin sensorin käyttäminen voi aiheuttaa infektion.

TARKKAILE trenditietoja CGM-perusnäytöllä sekä oireitasi ennen kuin käytät CGM-arvoja korjausboluksen laskemiseen ja antamiseen. Yksittäiset CGM-arvot eivät välttämättä ole yhtä tarkkoja kuin VS-mittarin arvot.

Kalibroi Dexcom G6 CGM -järjestelmä AINA syöttämällä VS-mittarisi näyttämä tarkka VS-arvo 5 minuutin kuluessa huolellisesti suoritetusta VS:n mittauksesta. Älä syötä sensorin glukoosiarvoja kalibrointiin. Väärien VS-arvojen, yli 5 minuuttia aiemmin otettujen VS-arvojen tai sensorin glukoosiarvojen syöttäminen voi vaikuttaa sensorin tarkkuuteen, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

ÄLÄ kalibroi, jos verensokerisi vaihtelee huomattavasti, tavallisesti yli 0,1 mmol/l minuutissa. Älä kalibroi, jos vastaanottimen näytöllä näkyy yksi tai kaksi nousua tai laskua osoittavaa nuolta, jotka ilmaisevat, että verensokerisi nousee tai laskee nopeasti. Kalibrointi verensokerin noustessa tai laskiessa huomattavasti voi vaikuttaa sensorin tarkkuuteen, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

Jos glukoosisi vaihtelee huomattavasti (ts. 0,1–0,2 mmol/l/min tai enemmän kuin 0,2 mmol/l minuutissa), esimerkiksi liikunnan aikana tai aterian jälkeen, se voi vaikuttaa Dexcom G6 CGM -järjestelmän tarkkuuteen.

VÄLTÄ pitämästä lähetintä ja pumppua toisistaan erillään yli 6 metriä (20 jalan). Lähetysetäisyys lähettimestä pumppuun on enintään 6 metriä (20 jalan) ilman esteitä. Langaton viestintä ei toimi hyvin veden läpi, joten kantama on pienempi ollessasi uimaaltaassa, kylpyammeessa, vesisängyssä tms. Jotta yhteys toimisi hyvin, suosittelemme suuntaamaan pumppusi näytön ulos- ja poispäin kehostasi ja pitämään pumppua samalla puolella vartaloasi kuin jolla CGM on. Esteitä on monenlaisia, eikä niitä ole voitu testata. Jos lähetin ja pumppu ovat yli 6 metrin (20 jalan) päässä toisistaan tai niiden välissä on este, ne eivät ehkä pysty kommunikoimaan tai kommunikaatioetäisyys voi olla lyhyempi. Tämä voi johtaa siihen, että vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) jää sinulta huomaamatta.

ÄLÄ mittaa verensokeria vaihtoehtoisesta kohdasta (ota verta esim. kämmenestä tai kyynärvarresta) kalibrointia varten. Vaihtoehtoisen kohdan VS-arvot voivat poiketa sormenpäästä otetusta VS-arvosta, eivätkä ne ehkä edusta uusinta VS-arvoa. Käytä kalibrointiin vain sormenpäästä mitattua VS-arvoa. Vaihtoehtoisesta kohdasta mitattu VS-arvo voi vaikuttaa sensorin tarkkuuteen, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

VARMISTA, että lähettimen sarjanumero on ohjelmoitu pumppuun ennen kuin käytät järjestelmää, jos saat takuusta vaihtopumpun. Pumppu ei pysty kommunikoimaan lähettimen kanssa, ellei lähettimen sarjanumeroa syötetä. Jos pumppu ja lähetin eivät kommunikoi, et saa sensorin glukoosiarvoja, ja vakava hypoglykemia (matala VS) tai hyperglykemia (korkea VS) voi jäädä huomaamatta.

ÄLÄ hävitä lähetintä. Se on uudelleenkäytettävä. Samaa lähetintä käytetään jokaiseen jaksoon pariston käyttöiän päättymiseen asti.

Dexcom G6 -sensori ei ole yhteensopiva vanhempien lähetin- ja vastaanotinversioiden kanssa. Älä yhdistele eri sukupolvien lähettimiä, vastaanottimia ja sensoreita.

If you are taking hydroxyurea, your Dexcom CGM readings may be falsely elevated and result in missed hypoglycemia alerts or errors in diabetes management decisions. The level of inaccuracy depends on the amount of hydroxyurea in your body. Use your BG meter and consult with your healthcare provider about alternative glucose monitoring approaches

Hydroksikarbamidi on lääkettä, jota käytetään esimerkiksi joidenkin syöpien ja sirppisoluanemian hoitoon. Sen tiedetään vaikuttavan Dexcom-sensorista saatuihin glukoosiarvoihin. Hydroksikarbamidin käyttö johtaa todellisia glukoositasoja korkeampiin sensorin glukoosiarvoihin. Epätarkkuuden määrä sensorin glukoosiarvoissa riippuu hydroksikarbamidin määrästä elimistössäsi. Sensorin glukoosiarvoihin luottaminen hydroksikarbamidia käytettäessä voi johtaa huomaamatta jääneisiin hypoglykemiavaroituksiin tai virheisiin diabeteksen hoidossa, esimerkiksi tarpeellista suuremman insuliiniannoksen antamiseen virheellisten korkeiden sensorin glukoosiarvojen korjaamiseksi. Se voi myös johtaa virheisiin, kun verensokerin historiallista kehitystä tarkastellaan, analysoidaan ja tulkitaan glukoosin hallintaa mietittäessä. ÄLÄ käytä Dexcom CGM -arvoja diabeteksen hoitopäätösten tekemiseen tai glukoosin hallinnan arviointiin, jos käytät hydroksikarbamidia.

Takaisin alkuun

Pumpun käytöstä saatavat mahdolliset hyödyt

Pumppu mahdollistaa automaattisen tavan annostella perus- ja bolusinsuliinia. Annostelua voi hienosäätää perustuen enintään kuuteen mukautettavaan profiiliin, joista jokaisessa on enintään 16 aika-segmenttiasetusta koskien perusannosta, HH-suhdetta, korjauskerrointa ja VS-tavoitetta. Lisäksi tilapäisellä annostoiminnolla voit ohjelmoida tilapäisen perusannoksesi muutoksen enintään 72 tunniksi.

Tarvitsematta navigoida eri valikoiden välillä voit valita, annosteleeko pumppu koko boluksen kerralla vai tietyn prosenttiosuuden pidemmän ajan kuluessa. Voit myös ohjelmoida boluksen vähemmän huomiota herättävästi pikabolustoiminnolla, jota voi käyttää tarvitsematta katsoa pumppua. Se voidaan ohjelmoida joko insuliiniyksiköiden tai hiilihydraattigrammojen lisäyksillä.

Bolus-näytöllä voit ”laskin laskimessa” -toiminnolla syöttää useita hiilihydraattiarvoja, jotka lasketaan yhteen. Insuliinipumpun bolus-laskin suosittele bolusta perustuen hiilihydraattien syötettyyn kokonaismäärään. Näin saat tarkemman annoksen.

Pumppu seuraa ateria- ja korjausboluksista saatavan aktiivisen insuliinin (IOB) määrää. Kun ylimääräisiä ateria- ja korjausboluksia ohjelmoidaan, pumppu vähentää IOB:n määrän suositellusta boluksesta, jos verensokerisi on alle aktiivisessa profiilissasi asetetun tavoitteen. Tämä voi auttaa estämään insuliinin kasautumista, joka voi johtaa hypoglykemiaan (matalaan VS:ään).

Voit ohjelmoida useita muistutuksia, jotka kehottavat mittaamaan verensokerin uudelleen matalan tai korkean VS:n syöttämisen jälkeen. Voit myös ohjelmoida Unohtuneen ateriaboluksen muistutuksen, joka varoittaa, jos bolusta ei ole syötetty tietyn määritetyn ajan kuluessa. Käyttöön otettuina muistutukset voivat auttaa vähentämään sitä todennäköisyyttä, että unohtaisit tarkistaa verensokerisi tai annostella ateriaboluksen.

Voit nähdä erilaista tietoa näytölläsi, mukaan lukien viimeisen boluksen kellonaika ja määrä, annostellun insuliinin kokonaismäärä vuorokaudessa, sekä jaoteltuna perus-, ateria- ja korjausboluksen mukaan.

Takaisin alkuun

Mahdolliset t:slim X2 -järjestelmän käytöstä saatavat hyödyt

Kun pumpusta on muodostettu laitepari Dexcom G6 -lähettimen ja sensorin kanssa, pumppusi voi saada 5 minuutin välein CGMarvoja, jotka näytetään trendikäyränä CGM-perusnäytöllä. Voit myös ohjelmoida pumpun varoittamaan, kun CGM-lukemasi ylittävät tai alittavat tietyn rajan tai nousevat tai laskevat nopeasti. Tavallisesta VS-mittarista saatavista arvoista poiketen CGM-arvojen avulla voit nähdä trendejä reaaliaikaisesti sekä saada tietoa, kun et muutoin pystyisi tarkistamaan verensokeriasi, kuten nukkuessasi. Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä sinulle ja terveydenhuollon tarjoajallesi, kun muutoksia hoitoosi harkitaan. Lisäksi ohjelmoitavat varoitukset voivat auttaa sinua huomaamaan mahdollisen matalan tai korkean verensokerin aiemmin kuin huomaisit käyttäessäsi vain tavallista VS-mittaria.

Joissakin tutkimuksissa CGM:n osoitettiin lisäävän aikaa glukoosin tavoitealueella. Näihin tutkimuksiin osallistuvilla diabetes oli paremmin hallinnassa (alhaisemmat A1C-arvot, vähäisempi glykeeminen variaatio sekä vähemmän aikaa matalilla ja korkeilla VS-alueilla)1, 2, 3 mikä voi auttaa vähentämään diabetekseen liittyviä komplikaatioita.4, 5 Nämä hyödyt tulevat erityisen selvästi näkyviin, kun reaaliaikaista CGM:ää käytetään vähintään kuutena päivänä viikossa2 ja hyödyt pysyivät ajan mittaan.6 Joissakin tapauksissa potilaat havaitsivat elämänlaadun ja mielenrauhan paranemista käyttäessään reaaliaikaista CGM:ää ja ilmoittivat olevansa erittäin tyytyväisiä CGM:ään.7

Takaisin alkuun

Pumpun käyttöön liittyvät mahdolliset riskit

Kuten minkä tahansa lääkinnällisen laitteen käyttöön, myös pumpun käyttöön liittyy riskejä. Monet riskeistä ovat tavallisia insuliinihoidossa yleisesti ottaen, mutta lisäksi jatkuvaan insuliini-infuusioon ja jatkuvaan glukoosinseurantaan liittyy myös muita erityisiä riskejä. Järjestelmän turvallisen käytön kannalta käyttöoppaan lukeminen ja käyttöohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, kuinka nämä riskit voivat vaikuttaa sinuun.

Infuusiosetin asettaminen ja pitäminen voi aiheuttaa infektioita, verenvuotoa, kipua tai ihoärsytystä (punoitusta, turvotusta, mustelmia, kutinaa, arpia tai ihon värimuutoksia).

On olemassa pieni mahdollisuus, että infuusiosetin kanyylin osa jää ihosi alle, jos kanyyli rikkoutuu sitä pitäessäsi. Jos epäilet, että kanyyli on mennyt rikki ihosi alla, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi ja paikalliseen asiakastukeen.

Muita infuusiosettiin liittyviä riskejä ovat tukkeumat ja ilmakuplat letkussa tai irronnut kanyyli, joka voi vaikuttaa insuliinin annosteluun. Jos verensokerisi ei laske boluksen aloittamisen jälkeen tai verensokerisi on muutoin selittämättömän korkea, infuusiosetti on suositeltavaa tarkistaa tukkeumien tai ilmakuplien varalta ja varmistaa, että kanyyli ei ole irronnut. Jos tila ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen tai hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

Riskejä, jotka voivat aiheutua pumpun viasta, ovat mm. seuraavat:

 • mahdollinen hypoglykemia (matala VS) insuliinin yliannostelusta johtuen laiteviasta tai ohjelmistovirheestä.
 • hyperglykemia (korkea VS) ja ketoosi johtaen mahdollisesti diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA) pumppuvian vuoksi, joka aiheuttaa insuliinin annostelun lakkaamisen johtuen joko laiteviasta, ohjelmistovirheestä tai infuusiosetin viasta. Vaihtoehtoisen insuliinin annostelun pitäminen varalla vähentää huomattavasti vakavan hyperglykemian tai DKA:n riskiä.

Takaisin alkuun

Mahdolliset t:slim X2 -järjestelmän käyttöön liittyvät riskit

Kuten minkä tahansa lääkinnällisen laitteen käyttöön, myös pumpun käyttöön liittyy riskejä. Monet riskeistä ovat tavallisia insuliinihoidossa yleisesti ottaen, mutta lisäksi jatkuvaan insuliini-infuusioon ja jatkuvaan glukoosinseurantaan liittyy myös muita erityisiä riskejä. Järjestelmän turvallisen käytön kannalta käyttöoppaan lukeminen ja käyttöohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, kuinka nämä riskit voivat vaikuttaa sinuun.

Infuusiosetin asettaminen ja pitäminen voi aiheuttaa infektioita, verenvuotoa, kipua tai ihoärsytystä (punoitusta, turvotusta, mustelmia, kutinaa, arpia tai ihon värimuutoksia).

On olemassa pieni mahdollisuus, että infuusiosetin kanyylin osa jää ihosi alle, jos kanyyli rikkoutuu sitä pitäessäsi. Jos epäilet, että kanyyli on mennyt rikki ihosi alla, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi ja paikalliseen asiakastukeen.

Muita infuusiosettiin liittyviä riskejä ovat tukkeumat ja ilmakuplat letkussa tai irronnut kanyyli, joka voi vaikuttaa insuliinin annosteluun. Jos verensokerisi ei laske boluksen aloittamisen jälkeen tai verensokerisi on muutoin selittämättömän korkea, infuusiosetti on suositeltavaa tarkistaa tukkeumien tai ilmakuplien varalta ja varmistaa, että kanyyli ei ole irronnut. Jos tila ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen tai hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

Riskejä, jotka voivat aiheutua pumpun viasta, ovat mm. seuraavat:

 • mahdollinen hypoglykemia (matala VS) insuliinin yliannostelusta johtuen laiteviasta tai ohjelmistovirheestä.
 • hyperglykemia (korkea VS) ja ketoosi johtaen mahdollisesti diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA) pumppuvian vuoksi, joka aiheuttaa insuliinin annostelun lakkaamisen johtuen joko laiteviasta, ohjelmistovirheestä tai infuusiosetin viasta. Vaihtoehtoisen insuliinin annostelun pitäminen varalla vähentää huomattavasti vakavan hyperglykemian tai DKA:n riskiä.

Sensorin asettaminen ja liimalapun pitäminen voi aiheuttaa infektioita, verenvuotoa, kipua ja ihoärsytystä (punoitusta, turvotusta, mustelmia, kutinaa, arpia tai ihon värimuutoksia).

On olemassa pieni mahdollisuus, että sensorin johtimen osa jää ihosi alle, jos sensorin johdin rikkoutuu sitä pitäessäsi. Jos epäilet, että sensorin johdin on mennyt rikki ihosi alla, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaan ja paikalliseen asiakastukeen.

Muita CGM:n käyttöön liittyviä riskejä ovat mm. seuraavat:

 • Et saa sensorin glukoosivaroituksia, jos varoitustoiminto on pois päältä, lähetin ja pumppu ovat kantaman ulkopuolella tai jos pumppu ei näytä sensorin glukoosiarvoja. Et välttämättä huomaa varoituksia, jos et kuule niitä tai tunne värinää.
 • Siihen, että Dexcom G6 CGM mittaa arvoja ihonalaisesta nesteestä (soluvälinesteestä) veren sijaan, liittyy useita riskejä. Glukoosin mittaamisessa on eroja riippuen siitä, mitataanko se verestä vai soluvälinesteestä, ja glukoosi imeytyy soluvälinesteeseen hitaammin kuin se imeytyy vereen, mistä johtuen CGM-arvot voivat jäädä jälkeen VS-mittarin arvoista

Kuten minkä tahansa lääkinnällisen laitteen käyttöön, myös pumpun käyttöön liittyy riskejä. Monet riskeistä ovat tavallisia insuliinihoidossa yleisesti ottaen, mutta lisäksi jatkuvaan insuliini-infuusioon ja jatkuvaan glukoosinseurantaan liittyy myös muita erityisiä riskejä. Järjestelmän turvallisen käytön kannalta käyttöoppaan lukeminen ja käyttöohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, kuinka nämä riskit voivat vaikuttaa sinuun.

Infuusiosetin asettaminen ja pitäminen voi aiheuttaa infektioita, verenvuotoa, kipua tai ihoärsytystä (punoitusta, turvotusta, mustelmia, kutinaa, arpia tai ihon värimuutoksia).

On olemassa pieni mahdollisuus, että infuusiosetin kanyylin osa jää ihosi alle, jos kanyyli rikkoutuu sitä pitäessäsi. Jos epäilet, että kanyyli on mennyt rikki ihosi alla, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi ja paikalliseen asiakastukeen.

Muita infuusiosettiin liittyviä riskejä ovat tukkeumat ja ilmakuplat letkussa tai irronnut kanyyli, joka voi vaikuttaa insuliinin annosteluun. Jos verensokerisi ei laske boluksen aloittamisen jälkeen tai verensokerisi on muutoin selittämättömän korkea, infuusiosetti on suositeltavaa tarkistaa tukkeumien tai ilmakuplien varalta ja varmistaa, että kanyyli ei ole irronnut. Jos tila ei korjaannu, ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen tai hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

Riskejä, jotka voivat aiheutua pumpun viasta, ovat mm. seuraavat:

 • mahdollinen hypoglykemia (matala VS) insuliinin yliannostelusta johtuen laiteviasta tai ohjelmistovirheestä.
 • hyperglykemia (korkea VS) ja ketoosi johtaen mahdollisesti diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA) pumppuvian vuoksi, joka aiheuttaa insuliinin annostelun lakkaamisen johtuen joko laiteviasta, ohjelmistovirheestä tai infuusiosetin viasta. Vaihtoehtoisen insuliinin annostelun pitäminen varalla vähentää huomattavasti vakavan hyperglykemian tai DKA:n riskiä.

Sensorin asettaminen ja liimalapun pitäminen voi aiheuttaa infektioita, verenvuotoa, kipua ja ihoärsytystä (punoitusta, turvotusta, mustelmia, kutinaa, arpia tai ihon värimuutoksia).

On olemassa pieni mahdollisuus, että sensorin johtimen osa jää ihosi alle, jos sensorin johdin rikkoutuu sitä pitäessäsi. Jos epäilet, että sensorin johdin on mennyt rikki ihosi alla, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaan ja paikalliseen asiakastukeen.

Muita CGM:n käyttöön liittyviä riskejä ovat mm. seuraavat:

 • Et saa sensorin glukoosivaroituksia, jos varoitustoiminto on pois päältä, lähetin ja pumppu ovat kantaman ulkopuolella tai jos pumppu ei näytä sensorin glukoosiarvoja. Et välttämättä huomaa varoituksia, jos et kuule niitä tai tunne värinää.
 • Siihen, että Dexcom G6 CGM mittaa arvoja ihonalaisesta nesteestä (soluvälinesteestä) veren sijaan, liittyy useita riskejä. Glukoosin mittaamisessa on eroja riippuen siitä, mitataanko se verestä vai soluvälinesteestä, ja glukoosi imeytyy soluvälinesteeseen hitaammin kuin se imeytyy vereen, mistä johtuen CGM-arvot voivat jäädä jälkeen VS-mittarin arvoista

Takaisin alkuun

Työskentely terveydenhuollon tarjoajan kanssa

Tässä käyttöoppaassa on käytetty kliinistä kieltä perustuen siihen olettamukseen, että terveydenhuollon tarjoajasi on selittänyt sinulle tietyt termit ja kuinka ne koskevat sinun diabeteksen hoitoasi. Terveydenhuollon tarjoajasi voi auttaa sinua suunnittelemaan diabeteksen hoitosi suuntaviivat, jotka parhaiten sopivat elämäntyyliisi ja tarpeisiisi.

Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa ennen pumpun käyttöä määrittääksesi, mitkä toiminnot sopivat sinulle parhaiten. Vain terveydenhuollon tarjoajasi voi määrittää ja auttaa sinua säätämään perusannoksen, hiilihydraattisuhteen, korjauskertoimen, VS-tavoitteen ja insuliinin vaikutuksen keston. Lisäksi vain terveydenhuollon tarjoajasi voi määrittää CGM-asetukset ja sen, kuinka sinun tulisi käyttää sensorin trenditietoja avuksesi diabeteksen hoidossa.

Takaisin alkuun

Varajärjestelmä

Huolehdi siitä, että sinulla on aina mukanasi insuliiniruisku ja insuliinipullo tai esitäytetty insuliinikynä varalla hätätilanteita varten. Sinun tulisi aina pitää mukanasi myös asianmukaista varajärjestelmää. Neuvottele terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, mitä tarvikkeita varajärjestelmäsi tulisi sisältää.

Joka päivä mukana pidettävät tarvikkeet:

 • VS-mittausvälineet: mittari, testiliuskoja, kontrolliliuosta, lansetteja, mittarin paristot
 • Nopeasti vaikuttavaa hiilihydraattia matalan verensokerin hoitamiseen
 • Ylimääräisiä välipaloja, jotka vaikuttavat pidempään kuin nopeavaikutteinen hiilihydraatti
 • Glukagonia
 • Rapid-acting insulin and syringes or a prefilled insulin pen
 • Pikavaikutteista insuliinia ja ruiskuja tai esitäytetty insuliinikynä
 • Insuliinipumpun säiliöitä (vähintään 2)
 • Infuusiokohdan valmistelutuotteita (antiseptisiä pyyhkeitä, iholiimaa)
 • Diabetes-tunnistekortti tai -koru

Takaisin alkuun

Oikean toiminnan varmistaminen

Pumpun mukana toimitetaan virtalähde (AC-sovitin, jossa on micro-USB-liitin). Ennen pumpun käyttöä varmista, että kun liität virtalähteen pumpun USB-porttiin, tapahtuu seuraavaa:

 • Kuulet äänimerkkivaroituksen
 • Näet vihreän valon palavan Näyttö päälle / pikabolus -painikkeen reunuksen ympärillä
 • Tunnet värinävaroituksen
 • Näet lataussymbolin (salaman) pariston varaustason ilmaisimessa

Ennen kuin käytät pumppua varmista lisäksi seuraavat:

 • Paina Näyttö päälle / pikabolus -painiketta näytön kytkemiseksi päälle niin että näyttö näkyy
 • Näytön ollessa päällä kosketusnäyttö reagoi sormesi napautuksiin

/!\ VAROTOIMI

VARMISTA, että näyttö syttyy, äänimerkit kuuluvat, pumppu värisee ja vihreä LED-valo vilkkuu Näyttö päälle / pikabolus -painikkeen ympärillä, kun kytket virtalähteen USB-porttiin. Näillä ominaisuuksilla sinulle ilmoitetaan varoituksista, hälytyksistä ja muista olosuhteista, jotka vaativat huomiotasi. Jos nämä ominaisuudet eivät toimi, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.

Takaisin alkuun

Langaton rinnakkaistoiminta ja tietoturva

Järjestelmä on suunniteltu toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti sellaisten langattomien laitteiden läheisyydessä, joita tyypillisesti on päivittäisten aktiviteettien tapahtumapaikoilla kotona, työpaikoilla, kaupoissa ja vapaa-ajanviettopaikoissa. Lisätietoja löydät t:slim X2 -insuliinipumpun käyttöoppaasta.

Järjestelmä on suunniteltu lähettämään ja vastaanottamaan Bluetoothteknologian langatonta viestintää. Viestintäyhteys voidaan muodostaa vasta, kun pumppuun on syötetty asianmukaiset tunnistetiedot.

Järjestelmän ja sen osien tietoturva on varmistettu patentoiduilla menetelmillä ja tietojen eheys varmistetaan virheiden tarkistusmenetelmillä, kuten syklisillä redundanssitarkistuksilla (CRC-tarkistuksilla).

Takaisin alkuun