Vigtige sikkerhedsoplysninger til Control-IQ teknologi

Indhold

ADVARSEL: Control-IQ-teknologi må ikke anvendes til børn under seks år. Control-IQ-teknologien må heller ikke anvendes til patienter, der har brug for mindre end en samlet daglig insulindosis på 10 enheder pr. dag, eller som vejer mindre end 24,9 kg (55 pund) da disse er de påkrævede minimumsgrænser, der er nødvendige for, at Control-IQ-teknologien kan fungere sikkert.

Indikationer for anvendelse

t:slim X2-insulinpumpen er beregnet til subkutan dosering af insulin ved faste og variable hastigheder med henblik på behandling af diabetes mellitus hos personer, der kræver insulin. Pumpen er i stand til pålideligt og sikkert at kommunikere med kompatible, digitalt tilsluttede enheder.

Control-IQ-teknologien er beregnet til brug sammen med en kompatibel CGM (kontinuerlig glukosemonitor) og t:slim X2-insulinpumpen til automatisk at øge, reducere og afbryde doseringen af basalinsulin baseret på CGM-aflæsninger og forventede glukoseværdier. Den kan også levere korrektionsbolusser, når glukoseværdien forventes at overskride en foruddefineret tærskel.

Pumpen er indiceret til brug på personer, der er mindst seks år gamle.

Pumpen er beregnet til brug på én person.

Pumpen er indikeret til brug med NovoRapid- eller Humalog U-100-insulin.

Tilbage til toppen

Kontraindikationer

t:slim X2-pumpen, -senderen og -sensoren skal fjernes før magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), Ctscanning eller diatermisk behandling. Udsættes systemet for MRI, CT eller diatermisk behandling, kan komponenterne blive beskadiget.

Anvend IKKE Control-IQ-teknologien, hvis du tager hydroxyurea, en medicin, der anvendes til behandling af sygdomme såsom cancer og seglcelleanæmi. Dine Dexcom G6 CGM-aflæsninger kan være falsk forhøjede og resultere i overdosering af insulin, hvilket kan resultere i alvorlig hypoglykæmi.

Tilbage til toppen

Advarsler på t:slim X2-insulinpumpen

Begynd IKKE at bruge pumpen, før du har læst brugervejledningen. Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG). Spørg din læge, eller kontakt den lokale kundesupport, hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere forståelse for brugen af din pumpe.

Begynd IKKE at bruge pumpen, før du er blevet trænet i brugen af den af en certificeret træner eller ved brug af online-materialer, hvis du opdaterer din pumpe. Spørg din læge om dine individuelle oplæringsbehov for denne pumpe. Manglende gennemførelse af den nødvendige pumpetræning kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Kun U-100 Humalog og NovoRapid er blevet testet og fundet kompatible til brug med pumpen. Brugen af insulin med lavere eller højere koncentration kan medføre over- eller underdosering af insulin. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Fyld IKKE andre lægemidler eller medicin i pumpen. Pumpen er udelukkende blevet testet til kontinuerlig, subkutan insulininfusion (CSII) med U-100 Humalog- eller U-100 NovoRapidinsulin. Pumpen kan blive beskadiget, hvis der anvendes anden medicin, og en infusion kan medføre helbredsskader.

Pumpen er ikke beregnet til personer, der ikke kan eller ikke vil:

 • Bruge pumpen, CGM og alle andre systemkomponenter i overensstemmelse med deres respektive brugsanvisninger
 • Måle BG-niveauer som anbefalet af en læge
 • Påvise tilstrækkelige færdigheder i tælling af kulhydrater
 • Opretholde tilstrækkelige færdigheder i diabetesselvmedicinering
 • Se en læge jævnligt

Brugeren skal desuden have tilstrækkeligt godt syn og/eller hørelse til at registrere alle pumpens funktioner, herunder advarsler, alarmer og påmindelser.

Brug IKKE pumpen, før du har rådført dig med din læge om, hvilke funktioner der er mest relevante for dig. Kun din læge kan bestemme og hjælpe dig med at justere din basalratio(er), kulhydratratio(er), insulinfølsomhedsfaktor(er), dit BG-mål og insulinens virkningstid. Desuden er det kun din læge, der kan bestemme dine CGM-indstillinger og hvordan du skal bruge din sensors tendensoplysninger til at hjælpe dig med at administrere din diabetes. Forkerte indstillinger kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Vær ALTID forberedt på at skulle injicere din insulin på en anden måde, hvis doseringen af en eller anden grund afbrydes. Din pumpe er designet med henblik på pålidelig insulindosering, men fordi den kun anvender hurtigtvirkende insulin, vil du ikke have langtidsvirkende insulin i kroppen. Hvis du ikke har en alternativ metode til insulindosering, kan det medføre meget høj BG eller diabetisk ketoacidose (DKA).

Brug UDELUKKENDE reservoirer og infusionssæt med matchende konnektorer, og sørg for at følge brugervejledningen. Manglende overholdelse kan resultere i over- eller underdosering af insulin og kan medføre hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

UNDGÅ at placere infusionssættet på ar, knuder, modermærker, strækmærker eller tatoveringer. Placering af infusionssættet på sådanne områder kan forårsage hævelse, irritation eller infektion. Dette kan påvirke insulinoptagelsen og forårsage høj eller lav BG.

Følg ALTID omhyggeligt brugervejledningen, der følger med dit infusionssæt, for korrekt indføring og passende pleje af indstikssted, da manglende opfyldelse kan resultere i overeller underinsulindosering eller infektion.

Fyld ALDRIG din slange, imens infusionssættet er forbundet til din krop. Sørg altid for, at infusionssættet ikke længere er tilkoblet kroppen, inden du fylder slangen. Hvis du ikke kobler infusionssættet fra din krop, inden du fylder slangen, kan det resultere i for høj insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG).

Du må ALDRIG genbruge reservoirer eller bruge andre end dem, som er fremstillet af Tandem Diabetes Care. Brug af reservoirer, der ikke er fremstillet af Tandem Diabetes Care, eller genbrug af reservoirer, kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Drej ALTID slangekonnektoren mellem reservoirslangen og slangen i infusionssættet en ekstra kvart omdrejning for at sikre, at den er ordentlig fastgjort. En løs forbindelse kan forårsage, at der lækker insulin, hvilket resulterer i for lav insulindosering. Hvis forbindelsen bliver løs, skal du koble infusionssættet fra din krop, inden du strammer den. Det kan føre til hændelser med hyperglykæmi (høj BG).

UNDGÅ at afkoble slangekonnektoren imellem reservoirslangen og infusionssættets slange. Hvis forbindelsen bliver løs, skal du koble infusionssættet fra din krop, inden du strammer den. Fjernes det ikke fra kroppen inden tilspænding, kan det resultere i for høj insulindosering. Det kan føre til hypoglykæmi (lav BG).

Du må IKKE tilføre eller fjerne insulin fra et reservoir, efter at det er sat i pumpen. Dette vil resultere i en unøjagtig visning af insulinniveauet på startskærmen, og du kan risikere at løbe tør for insulin, før pumpen registrerer et tomt reservoir. Dette kan forårsage meget høj BG eller diabetisk ketoacidose (DKA).

Du må IKKE dosere en bolus, før du har gennemgået den beregnede bolusmængde på pumpens skærm. Hvis du doserer for meget eller for lidt insulin, kan det forårsage hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG). Du kan altid sætte insulinenhederne op eller ned, inden du beslutter dig for at dosere din bolus.

Sørg for, at små børn (både pumpebrugere og andre børn) IKKE sluger små dele såsom USB-portens gummidæksel eller reservoirkomponenterne. Små dele kan udgøre en kvælningsfare. Hvis sådanne små komponenter indtages eller sluges, kan de forårsage indre skade eller infektion.

Pumpen indeholder dele (såsom USB-kabel og slange fra infusionssæt), der kan udgøre en strangulerings- eller kvælningsfare. Brug ALTID den korrekte længde infusionsslange, og placer kabler og slanger, så risiko for kvælning minimeres. SØRG FOR, at disse dele opbevares et sikkert sted, når de ikke er i brug.

For patienter, der ikke selv administrerer deres sygdom, skal funktionen Sikkerhedspinkode ALTID være slået til, når pumpen ikke bruges af en omsorgsperson. Funktionen Sikkerhedspinkode skal forhindre utilsigtede skærmtryk og tryk på knapper, der kan føre til insulindosering eller ændringer i pumpens indstillinger. Disse ændringer kan potentielt føre til hypoglykæmiske eller hyperglykæmiske hændelser.

For patienter, hvis sygdom administreres af en omsorgsperson, skal funktionen Hurtig bolus ALTID være slået fra for at undgå utilsigtet bolusdosering. Hvis Sikkerhedspinkode er slået til, er funktionen Hurtig bolus automatisk deaktiveret. Utilsigtede skærmtryk og tryk på knapper eller manipulering af insulinpumpen kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Tilbage til toppen

Radiologi og medicinske procedurer med dit t:slim X2-system

Oplys ALTID lægen/teknikeren om din diabetes og din pumpe. Hvis du har brug for at afbryde brugen af pumpen på grund af medicinske procedurer, skal du følge lægens instruktioner om erstatning af insulin, du er gået glip af, når du tilslutter pumpen igen. Kontrollér din BG, før du tager pumpen af og igen, når du tager den på, og behandl høje BG-niveauer som anbefalet af din læge.

Udsæt IKKE din pumpe, sender eller sensor for:

 • Røntgen
 • CT-scanning
 • Magnetisk resonansbilleddannelse (MRI)
 • Positronemissionstomografiscanning (PET)
 • Anden udsættelse for stråling

Systemet er ikke MR-sikkert. Du skal tage pumpen, senderen og sensoren af og lægge dem uden for procedurerummet, hvis du skal have foretaget en af ovenstående procedurer.

Udsæt IKKE din pumpe, sender eller sensor for:

 • Placering eller reprogrammering af pacemaker/intern cardioverterdefibrillator (AICD)
 • Hjertekateterisation
 • Nukleare stresstests

Du skal tage pumpen, senderen og sensoren af og lægge dem uden for procedurerummet, hvis du skal have foretaget en af ovenstående medicinske procedurer.

Der er andre procedurer, hvor du bør gå forsigtigt frem:

 • Laserkirurgi – Du kan som regel bære systemet under dette indgreb. Imidlertid kan nogen former for laser give forstyrrelser og få systemet til at gå I alarmtilstand.
 • Fuld narkose – Det afhænger af udstyret, der anvendes, om det er nødvendigt at fjerne dit system. Sørg for at spørge lægen.

Det er ikke nødvendigt at fjerne systemet ved elektrokardiogrammer (EKG’er) og koloskopi. Kontakt den lokale kundesupport, hvis du har spørgsmål.

Brug IKKE pumpen, hvis du har en tilstand, som efter din læges mening vil bringe dig i fare. Eksempler på personer, der ikke bør anvende pumpen, omfatter personer med ukontrolleret skjoldbruskkirtelsygdom, nyresvigt (f.eks. dialyse eller eGFR <30), hæmofili eller en anden større blødningsforstyrrelse eller ustabil kardiovaskulær sygdom.

Tilbage til toppen

Brug af Dexcom G6 sammen med din t:slim X2™ insulinpumpe

Ignorer IKKE symptomer på højt og lavt blodsukker. Hvis din sensors glukoseadvarsler og -målinger ikke stemmer overens med dine symptomer, skal du måle din BG med en BG-måler, selvom din sensor ikke befinder sig i det høje eller lave område.

Ignorer IKKE brud på sensortråden. Sensorer kan i sjældne tilfælde knække. Hvis en sensortråd knækker, og der ikke er noget af den, der er synligt over huden, må du ikke forsøge at fjerne den. Søg professionel lægehjælp, hvis du har symptomer på infektion eller inflammation (rødme, hævelse, smerte) ved indføringsstedet. Hvis du kommer ud for en beskadiget sensortråd, skal du indberette det til den lokale kundesupport.

Dexcom G6 CGM må IKKE bruges af gravide kvinder eller personer i dialyse. Systemet er ikke godkendt til brug af gravide kvinder og personer i dialyse og er ikke testet i sådanne brugere. Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige hos disse brugere og kan medføre, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

Dexcom G6 CGM må IKKE bruges af kritisk syge patienter. Det vides ikke, hvordan forskellige forhold eller medicin, der er fælles for kritisk syge brugere, kan påvirke systemets præstationer. Sensorens glukosemålinger kan være unøjagtige hos kritisk syge patienter, og behandlingsbeslutninger udelukkende baseret på sensorens glukoseadvarsler og -målinger kan resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

Isæt KUN sensoren på abdomen (maven) eller øverste del af ballerne (gælder kun for patienter på 6-17 år). Andre områder er ikke blevet undersøgt og er dermed ikke godkendt. Anvendelse på andre områder kan forårsage, at sensorens glukosemålinger er unøjagtige, hvilket kan resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

Forvent IKKE CGM-advarsler før efter 2-timersopstarten. Du vil IKKE modtage nogen glukoseaflæsninger eller -advarsler fra sensoren, før 2-timersopstarten er færdig. I denne periode kan du risikere ikke at opdage alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

Brug IKKE din sender, hvis den er beskadiget/revnet. Dette kan medføre en elektrisk sikkerhedsrisiko eller funktionsfejl, som kan forårsage elektrisk stød.

OPBEVAR Dexcom G6 CGM-sensoren ved temperaturer mellem 2,2 °C (36 °F) og 30 °C (86 °F) i hele sensorens livstid. Du kan opbevare sensoren i køleskabet, hvis dets temperaturindstilling er inden for dette temperaturområde. Sensoren må ikke opbevares i en fryser. Forkert opbevaring af sensoren kan forårsage unøjagtige glukosemålinger, og det kan resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

Lad IKKE små børn holde sensoren, senderen eller sendersætboksen uden opsyn af en voksen. Sensoren og senderen indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Tilbage til toppen

Forholdsregler med t:slim X2-pumpen

UNDGÅ at åbne eller forsøge at reparere din insulinpumpe. Pumpen er en forseglet enhed, der kun må åbnes og repareres af Tandem Diabetes Care. Modifikation kan resultere i en sikkerhedsrisiko. Hvis pumpens forsegling er brudt, er den ikke længere vandtæt, og garantien er ikke længere gyldig.

UDSKIFT dit infusionssæt hver 48. til 72. time, som anbefalet af din læge. Vask dine hænder med antibakteriel sæbe, før du håndterer infusionssættet, og rengør indstiksstedet på kroppen grundigt for at undgå infektion. Kontakt din læge, hvis der er symptomer på infektion ved insulininfusionsstedet.

Sørg for ALTID at fjerne alle luftbobler fra pumpen, inden insulindosering påbegyndes. Sørg for, at der ikke er nogen luftbobler, når du trækker insulin op i påfyldningssprøjten, hold pumpen med den hvide fyldningsport opad, når du fylder slangen, og sørg for, at der ikke er luftbobler i slangen. Luft i systemet tager pladsen for insulinet og kan påvirke insulindoseringen.

KONTROLLÉR infusionsstedet dagligt for at sikre, at det sidder rigtigt uden at lække. SKIFT infusionssted, hvis du kan se lækager rundt om stedet. Uegnet infusionssted eller lækager omkring infusionsstedet kan resultere I underdosering af insulin.

KONTROLLÉR dagligt infusionssættets slange for lækager, luftbobler og knæk. Luft, lækager eller knæk i slangen kan begrænse eller standse insulindosering og resultere i for lav insulindosering.

KONTROLLÉR dagligt slangekonnektoren imellem reservoirslangen og slangen i infusionssættet for at sikre, at den er tæt og ordentligt fastgjort. Lækager rundt om slangekonnektoren kan resultere i for lav insulindosering.

UNDGÅ at skifte infusionssættet lige inden sengetid eller i tilfælde, hvor du ikke kan måle din BG 1 - 2 timer efter, at et nyt infusionssæt er indført. Det er vigtigt at bekræfte, at infusionssættet er indført korrekt og doserer insulin. Det er også vigtigt at reagere hurtigt på eventuelle problemer med indsætningen for at sikre fortsat insulindosering.

Kontrollér ALTID, før du går i seng, om dit reservoir har nok insulin til hele natten. Hvis du sover, kan du ikke høre alarmen for tomt reservoir og går glip af dele af din basale insulindosering.

KONTROLLÉR din pumpes personlige indstillinger jævnligt for at sikre, at de er korrekte. Forkerte indstillinger kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Rådfør dig om nødvendigt med din læge.

Sørg ALTID for, at det rigtige klokkeslæt og dato er indstillet på insulinpumpen. Forkert klokkeslæt og dato kan påvirke sikker insulindosering. Kontrollér altid, at AM/PM er indstillet korrekt ved indstilling af klokkeslæt, hvis 12-timers uret anvendes. AM skal bruges fra midnat indtil kl. 11.59. PM skal bruges fra middag til kl. 23.59.

KONTROLLÉR, at skærmen tænder, du kan høre biplyde, føle pumpen vibrere og se den grønne LED-lampe blinke rundt om kanten af knappen Skærm til/Hurtig bolus, når du slutter en strømkilde til USB-porten. Disse funktioner bruges til at gøre dig opmærksom på advarsler, alarmer og andre forhold, der kræver din opmærksomhed. Hvis funktionerne ikke fungerer, skal du stoppe brugen af pumpen og kontakte den lokale kundesupport.

KONTROLLÉR jævnligt din pumpe for potentielle alarmtilstande, der kan opstå. Det er vigtigt at være opmærksom på forhold, som kan påvirke insulindosering og kræver din opmærksomhed, så du kan reagere hurtigst muligt.

Brug IKKE vibrationsfunktionen til advarsler og alarmer, når du sover, medmindre din læge har anvist det. Når lydstyrken for advarsler og alarmer er sat til høj, er det med til at sikre, at du ikke går glip af en advarsel eller en alarm.

Se ALTID på skærmen for at bekræfte korrekt programmering af bolusmængde, når du anvender funktionen Hurtig bolus for første gang. Når du kigger på skærmen, sikres det, at du bruger bip/vibrationskommandoerne korrekt til programmering af den tilsigtede bolusmængde.

Brug IKKE din pumpe, hvis du tror, den kan være blevet beskadiget af at være blevet tabt eller stødt mod en hård overflade. Kontrollér, at systemet fungerer korrekt, ved at slutte en strømkilde til USB-porten og kontrollere, at skærmen tænder, du hører nogle biplyde, føler pumpen vibrere og ser den grønne LED-lampe blinke rundt om kanten af knappen Skærm til/Hurtig bolus. Hvis du er usikker på, om pumpen er beskadiget, skal du stoppe al brug og kontakte den lokale kundesupport.

UNDGÅ at udsætte din pumpe for temperaturer under 5 °C (40 °F) eller over 37 °C (99 °F). Insulin kan fryse ved lave temperaturer, og nedbrydes ved høje temperaturer. Insulin, der har været udsat for forhold, der ligger uden for producentens anbefalinger, kan påvirke pumpens sikkerhed og ydeevne.

UNDGÅ at nedsænke pumpen i væske med en dybde på 0,91 m (3 fod) eller derover i mere end 30 minutter (IPX7-klassificering). Hvis din pumpe har været udsat for væske ud over disse grænser, skal du kontrollere, om der er tegn på indtrængt væske. Hvis der er tegn på væskeindtrængen, skal du stoppe al brug af pumpen og kontakte den lokale kundesupport.

UNDGÅ områder, hvor der kan være brændbare anæstetika eller eksplosive gasser. Pumpen er ikke egnet til brug i sådanne områder, da der er risiko for eksplosion. Tag pumpen af, hvis du skal igennem sådanne områder.

SØRG FOR ikke at bevæge dig længere væk, end USB-kablet kan nå, når du er forbundet med pumpen og en opladningskilde. Bevæger du dig længere væk, end USB-kablet kan nå, kan det medføre, at kanylen trækkes ud af infusionsstedet. Af denne grund frarådes det at oplade pumpen, mens du sover.

FRAKOBL infusionssættet fra kroppen, når du er på rutsjebaner og andre forlystelser med høj hastighed og tyngdekraft. Hurtige ændringer i højde eller tyngdekraft kan påvirke insulindoseringen og forårsage skade.

FRAKOBL infusionssættet fra kroppen, før du flyver med fly uden tryk i kabinen eller fly, der bruges til aerobatik eller kampsimulering (tryk eller ej). Hurtige ændringer i højde eller tyngdekraft kan påvirke insulindoseringen og forårsage skade.

RÅDFØR dig med din læge angående livsstilsændringer såsom vægtøgning eller -tab og træningsstart eller -stop. Dit insulin behov kan ændre sig som følge af livsstilsændringer. Din(e) basalrate(r) og andre indstillinger skal eventuelt justeres.

KONTROLLÉR din BG ved brug af en BG-måler efter en gradvis stigning på op til 305 meter (1.000 fod), hvis du f.eks. står på ski eller kører på en bjergvej. Doseringsnøjagtigheden kan variere op til 15 %, indtil 3 enheder af den samlede insulin er blevet doseret, eller højden er ændret med mere end 305 meter (1.000 fod). Ændringer i doseringsnøjagtighed kan påvirke insulindoseringen og forårsage personskade.

Rådfør dig ALTID med din læge, og få specifikke retningslinjer, hvis du af en eller anden grund ønsker eller er nødt til at tage pumpen af. Afhængigt af hvor lang tid og af hvilken grund du er koblet fra, skal du måske erstatte den basale insulindosering og/eller bolusinsulindosering, du er gået glip af. Kontrollér din BG, før du tager pumpen af og igen, når du tager den på, og behandl høje BG-niveauer som anbefalet af din læge.

SØRG FOR, at en garantiudskiftet pumpe har dine personlige indstillinger for insulindosering programmeret, inden du bruger pumpen. Hvis du ikke indtaster dine insulinindstillinger, kan det resultere i for høj eller for lav insulindosering. Det kan føre til hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG). Rådfør dig om nødvendigt med din læge. 

Mobiltelefoner kan forstyrre din pumpes elektronik, hvis de bæres i nærheden af systemet. Det anbefales, at din pumpe og mobiltelefon bæres med en afstand på mindst 16,3 cm (6,4 tommer) fra hinanden.

Bortskaf ALTID brugte komponenter, såsom reservoirer, sprøjter, nåle, infusionssæt og CGM-sensorer efter din læges anvisninger. Vask dine hænder grundigt efter håndtering af brugte komponenter.

Brug af Dexcom G6 CGM sammen med din t:slim X2-insulinpumpe

UNDGÅ at åbne sensorpakken, før du har vasket dine hænder med sæbe og vand og tørret dem. Du kan kontaminere indføringsstedet og få en infektion, hvis du har beskidte hænder, når du indfører sensoren.

Indfør IKKE sensoren, før du har renset huden med en topisk antimikrobiel opløsning, såsom isopropylalkohol, og lad huden tørre. Indføring igennem uren hud kan forårsage infektion. Indfør ikke sensoren, før det rensede område er tørt, så sensorens klæbemiddel kan klæbe.

UNDGÅ at bruge det samme sted flere gange. Rotér sensorplaceringsstedet, og brug ikke det samme sted til to sensorsessioner i træk. Brug af det samme sted kan give ar eller hudirritation.

UNDGÅ at indføre sensoren steder, hvor der er risiko for, at den bliver slået, skubbet eller trykket, eller hudområder med ardannelse, tatoveringer eller irritation, da disse ikke er ideelle steder til måling af glukose. Indføring sådanne steder kan påvirke sensorens nøjagtighed og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) og hyperglykæmi (høj BG).

UNDGÅ at injicere insulin eller placere et infusionssæt inden for 7,6 cm (3 tommer) fra sensoren. Insulinet kan påvirke sensorens nøjagtighed og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Brug IKKE sensoren, hvis dens sterile emballage er blevet beskadiget eller er åben. Brug af en usteril sensor kan forårsage infektion.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ tendensoplysningerne på CGM-startskærmen samt dine symptomer, før du bruger CGM-værdier til at beregne og dosere en korrektionsbolus. Individuelle CGM-\værdi er muligvis ikke så nøjagtige som BG-målerens værdier.

Sørg for ALTID at indtaste den nøjagtige BG-værdi fra din BG-målers skærm senest 5 minutter efter en omhyggeligt foretaget BG-måling ved kalibrering af Dexcom G6 CGM. Indtast ikke sensorens glukoseaflæsninger for kalibrering. Indtastning af forkerte BG-værdier, BG-værdier der er hentet mere end 5 minutter før indtastning, eller sensorens glukosemålinger kan påvirke sensorens nøjagtighed og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Sørg for IKKE at kalibrere, hvis din BG ændrer sig hurtigt, typisk mere end 0,1 mmol/l pr. minut. Sørg for ikke at kalibrere, når din modtagerskærm viser en stigende eller faldende enkelt- eller dobbeltpil, da det betyder, at BG er hurtigt stigende eller faldende. Kalibrering under markante blodsukkerstigninger eller -fald kan påvirke sensorens nøjagtighed og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Dexcom G6 CGM-systemets nøjagtighed kan blive påvirket, hvis dit glukoseniveau ændrer sig markant hurtigt (dvs. 0,1 til 0,2 mmol/l/min eller mere end 0,2 mmol/l hvert minut), såsom under træning eller efter et måltid.

UNDGÅ, at senderen og pumpen er mere end 6 meter (20 fod) fra hinanden. Transmissionsområdet fra senderen til pumpen er op til 6 meter (20 fod) uden hindringer. Trådløs kommunikation fungerer ikke godt igennem vand, så rækkevidden er kortere, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar eller på en vandseng osv. For at sikre kommunikation anbefales det, at du vender din pumpeskærm udad og væk fra kroppen og bærer pumpen på samme side af kroppen, som du bærer din CGM. Hindringstyperne er forskellige og er ikke blevet testet. Hvis din sender og pumpe er længere fra hinanden end 6 meter (20 fod) eller der er en blokering imellem dem, kan de muligvis ikke kommunikere eller kommunikationsafstanden kan være kortere og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Brug IKKE blod fra alternative BG-prøvesteder (blod fra håndfladen eller underarmen etc.) til kalibrering. BG-værdier fra alternative prøvesteder kan være forskellige fra dem, der er taget fra et fingerstik, og de repræsenterer muligvis ikke en præcis BG-værdi. Brug kun en BG-værdi fra et stik i fingeren til kalibrering. Værdier fra alternative indstikssteder kan påvirke sensorens nøjagtighed og resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

SØRG FOR, at en garantiudskiftet pumpe har dit sender-id programmeret, inden du bruger systemet. Pumpen kan ikke kommunikere med senderen, hvis sender-id’et ikke er indtastet. Hvis pumpen og senderen ikke kommunikerer, vil du ikke modtage glukoseaflæsninger fra sensoren, hvilket kan resultere i, at du ikke opdager alvorlige hændelser med hypoglykæmi (lav BG) eller hyperglykæmi (høj BG).

Bortskaf IKKE senderen. Den er genanvendelig. Du bruger den samme sender til sessionerne, indtil senderens batteriliv er slut.

Dexcom G6-sensoren er ikke kompatibel med ældre versioner af sendere og modtagere. Undgå at blande sendere, modtagere og sensorer fra forskellige generationer.

Hvis du tager hydroxyurea, kan dine Dexcom CGM-aflæsninger være falsk forhøjede og resultere i manglende hypoglykæmialarmer eller fejl i beslutninger vedrørende diabetesbehandling. Niveauet af unøjagtighed afhænger af mængden af hydroxyurea i din krop. Brug din BG-måler, og kontakt din læge for at få oplysninger om alternative metoder til monitorering af glukose.

Hydroxyurea er et lægemiddel, der benyttes til behandling af sygdomme såsom kræft og seglcelleanæmi. Det vides, at det forstyrrer glukoseaflæsninger fra Dexcom-sensoren. Brugen af hydroxyurea vil resultere i sensorglukoseaflæsninger, der er højere end de faktiske glukoseniveauer. Niveauet af unøjagtighed i sensorens glukoseaflæsninger er baseret på mængden af hydroxyurea i kroppen. Afhængigt af sensorens glukoseresultater mens der tages hydroxyurea, kan det resultere i manglende hypoglykæmialarmer eller fejl i diabetesbehandling, såsom indgivelse af en højere dosis insulin end nødvendigt for at korrigere falsk høje sensorglukoseværdier. Det kan også resultere i fejl under gennemsyn, analyse og tolkning af historiske mønstre til vurdering af glukosekontrol. Brug IKKE Dexcom CGM-aflæsningerne til at træffe beslutninger om diabetesbehandling eller vurdere glukosekontrollen, når du tager hydroxyurea.

Tilbage til toppen

Potentielle fordele ved brugen af pumpen

Pumpen har en doseringsfunktion, der automatisk doserer basalinsulin og bolusinsulin. Dosering kan finjusteres baseret på op til seks brugerdefinerede, personlige profiler, hver med op til 16 tidsbaserede indstillinger for basalrate, kulhydratratio, insulinfølsomhedsfaktor og BG-mål. Derudover giver funktionen Midlertidig basal mulighed for at programmere en midlertidig basalrateændring i op til 72 timer.

Pumpen giver dig mulighed for at dosere hele bolussen på én gang eller en procentdel af bolussen over en længere periode uden at skulle bruge flere menuer. Du kan også programmere en bolus mere diskret ved brug af funktionen Hurtig bolus, som kan bruges uden at se på pumpen, og som kan programmeres i trin af enten insulinenheder eller gram kulhydrat.

Pumpen registrerer mængden af aktivt insulin fra måltids- og korrektionsbolusser (IOB). Når du programmerer yderligere måltidseller korrektionsbolusser, trækker pumpen mængden af IOB fra den anbefalede bolus, hvis din BG er under målet i din aktive personlige profil. Dette kan være med til at forhindre insulinophobning, som kan føre til insulinchok (lav BG).

Du kan programmere en række påmindelser, der vil bede dig om at måle din BG igen efter indtastningen af en lav eller høj BG, samt en “Påmindelse om glemt måltidsbolus”, som vil meddele dig, hvis en bolus ikke er indtastet inden for en bestemt tidsperiode. Hvis disse påmindelser er aktiveret, kan de være med til at reducere sandsynligheden for, at du glemmer at tjekke din BG eller bolus til måltider.

Du kan se en række data direkte på din skærm, herunder tidspunktet for og mængden af sidste bolus, samlet insulindosering efter dag såvel som opdelt efter basalbolus, måltidsbolus og korrektionsbolus.

Tilbage til toppen

Potentielle fordele ved brugen af t:slim X2-systemet

Din pumpe kan, når den er parret med en Dexcom G6-sender og -sensor, modtage CGM-aflæsninger hvert 5. minut, der vises som en tendensgraf på CGM-startskærmen. Du kan også programmere din pumpe til at underrette dig, når dine CGM-aflæsninger er over eller under et vist niveau eller stiger og falder meget hurtigt. I modsætning til aflæsningerne fra en standard-BG-måler giver CGM-aflæsninger dig mulighed for at se tendenser i realtid og indsamle oplysninger på tidspunkter, hvor du ellers ikke kan kontrollere dit blodsukker, f.eks. mens du sover. Disse oplysninger kan være nyttige for dig og din læge, når du overvejer at ændre din behandling. Derudover kan de programmerbare advarsler hjælpe dig med at bemærke potentielt lave eller høje BG-værdier hurtigere, end hvis du kun bruger en BG-måler.

I visse undersøgelser blev det påvist, at CGM øgede tiden i målglukoseområdet. Forsøgspersonerne i disse undersøgelser havde bedre diabeteskontrol (lavere A1C-værdier, reduceret glykæmisk variabilitet og tid brugt i lave og høje BG-områder)1, 2, 3 hvilket kan bidrage til at reducere diabetesrelaterede komplikationer.4, 5 Sådanne fordele er især tydelige, når CGM anvendes i realtid mindst seks dage om ugen2 og opretholdes over tid.6 I nogle tilfælde oplevede patienterne forøget livskvalitet og sindsro ved brug af CGM i realtid og rapporterede høj tilfredshed med CGM.7

Tilbage til toppen

Potentielle risici ved brugen af pumpen

Som med enhver medicinsk enhed er der risici forbundet med brugen af pumpen. Mange af risiciene er almindelige for insulinbehandling generelt, men der er yderligere risici forbundet med kontinuerlig insulininfusion og kontinuerlig glukoseovervågning. Det er afgørende for sikker drift af dit system, at du læser og følger brugsanvisningen. Rådfør dig med din læge om, hvordan sådanne risici kan påvirke dig.

Indføring og brug af et infusionssæt kan forårsage infektion, blødning, smerte eller hudirritation (rødme, hævelse, blå mærker, kløe, ardannelse eller misfarvning af huden).

Der er en mindre risiko for, at et kanylefragment fra infusionssættet kan sætte sig fast under din hud, hvis kanylen knækker, mens du har den på. Hvis du mener, at en kanylen er knækket under din hud, skal du kontakte din læge og ringe til den lokale kundesupport.

Andre risici forbundet med infusionssæt omfatter okklusioner og luftbobler i slangen eller en løsrevet kanyle, hvilket kan påvirke insulindoseringen. Hvis din BG ikke falder, efter at der er startet en bolus, eller du har anden uforklarlig høj BG, anbefales det, at du kontrollerer dit infusionssæt for en okklusion eller luftbobler og kontrollerer, at kanylen ikke har løsnet sig. Hvis tilstanden varer ved, skal du kontakte den lokale kundesupport eller søge lægehjælp efter behov.

Risici, der kan være forårsaget af pumpesvigt omfatter følgende:

 • Mulig hypoglykæmi (lav BG) forårsaget af for høj insulindosering på grund af hardwarefejl eller softwareanomali.
 • Hyperglykæmi (høj BG) og ketose, der muligvis fører til diabetisk ketoacidose (DKA) på grund af pumpesvigt, der resulterer i ophør af insulindosering på grund af enten hardwarefejl, softwareanomali eller fejl i infusionssættet. Hvis der er en backupmetode til insulindosering, reduceres risikoen for alvorlig hyperglykæmi eller DKA i høj grad.

Tilbage til toppen

Potentielle risici ved brugen af t:slim X2-systemet

Indføring af sensor og påklæbning af plaster kan forårsage infektion, blødning, smerte og hudirritation (rødme, hævelse, blå mærker, kløe, ardannelse eller misfarvning af huden).

Der er en mindre risiko for, at et fragment af en sensortråd kan sætte sig under din hud, hvis sensortråden knækker, mens du har den på. Hvis du mener, at en sensortråd er knækket under din hud, skal du kontakte din læge og ringe til den lokale kundesupport. 

Andre risici forbundet med brugen af CGM omfatter følgende:

 • Du får ikke glukoseadvarlser fra sensoren, hvis advarselsfunktionen er deaktiveret, din sender og pumpe er uden for rækkevidde, eller din pumpe ikke viser sensorens glukosemålinger. Det er ikke sikkert, at du er opmærksom på advarsler, hvis du ikke kan høre dem eller føle vibratoren.
 • Der følger en række risici som følge af, at Dexcom G6 CGM aflæser væsken under huden (interstitielvæske) i stedet for i blodet. Der er forskel på, hvordan glukose måles i blodet i forhold til, hvordan det måles i interstitielvæske, og glukose optages langsommere i interstitielvæske, end den gør i blodet, hvilket kan forsinke CGM-målingerne i forhold til målinger fra en BG-måler.

Tilbage til toppen

Samarbejdet med din læge

Alle kliniske termer, der anvendes i denne brugervejledning, er baseret på den antagelse, at din læge har oplyst dig om termerne og om, hvordan de vedrører dig i håndteringen af din diabetes. Din læge kan hjælpe dig med at sætte nogle retningslinjer for diabeteshåndtering, som passer bedst til din livsstil og dine behov.

Inden brug af pumpen skal du rådføre dig med din læge om, hvilke funktioner der er mest relevante for dig. Kun din læge kan bestemme og hjælpe dig med at justere din(e) basalrate(r), insulin-til-kulhydratratio(er), insulinfølsomhedsfaktor(er), BG-mål og insulinvirkningens varighed. Desuden er det kun din læge, der kan bestemme dine CGM-indstillinger og hvordan du skal bruge din sensors tendensoplysninger til at hjælpe dig med at administrere din diabetes.

Tilbage til toppen

Nødsæt

Sørg for, at du altid har en insulinsprøjte og et hætteglas med insulin eller en fyldt insulinpen med dig som backup til nødsituationer. Du bør også altid have et egnet nødsæt på dig. Tal med din læge om, hvad et sådan nødsæt skal indeholde.

Ting, du skal have med dig til hverdag:

 • Redskaber til blodsukkermåling: måler, strimler, kontrolopløsning, lancetter, batterier til måler
 • Hurtigtvirkende kulhydrater til behandlingen af lavt blodsukker
 • Ekstra snack til længerevarende dækning end hurtigtvirkende kulhydrat
 • Glukagonnødsæt
 • Hurtigtvirkende insulin og sprøjter eller en fyldt insulinpen
 • Infusionssæt (mindst 2)
 • Reservoirer til insulinpumpe (mindst 2)
 • Produkter til forberedelse af infusionssted (antiseptiske servietter, hudklæbemiddel)
 • Diabetesidentifikationskort eller -smykke

Tilbage til toppen

Verifikation af korrekt funktion

Der følger en strømforsyning (vekselstrømsadapter med mikro-USBkonnektor) med pumpen. Inden du tager pumpen i brug, skal du sørge for, at der sker følgende, når du forbinder en strømforsyning med USB-porten på din pumpe:

 • Der lyder en advarselslyd
 • Du ser det grønne lys fra kanten omkring knappen Skærm til/Hurtig bolus
 • Du føler vibrationen fra advarslen
 • Du ser et opladersymbol (lyn) på batteriniveauindikatoren

Derudover skal du inden brug af pumpen sikre dig følgende:

 • Tryk på knappen Skærm til/Hurtig bolus for at tænde for skærmen, så du kan se det viste
 • Når skærmen er tændt, reagerer touchskærmen på lette tryk med fingeren

/!\ FORHOLDSREGEL

KONTROLLÉR, at skærmen tænder, du kan høre biplyde, føle pumpen vibrere og se den grønne LED-lampe blinke rundt om kanten af knappen Skærm til/Hurtig bolus, når du slutter en strømkilde til USB-porten. Disse funktioner bruges til at gøre dig opmærksom på advarsler, alarmer og andre forhold, der kræver din opmærksomhed. Hvis funktionerne ikke fungerer, skal du stoppe brugen af pumpen og kontakte den lokale kundesupport.

Tilbage til toppen

Trådløs sameksistens og datasikkerhed

Systemet er designet til at fungere sikkert og effektivt i nærheden af trådløse enheder, der typisk findes i hjemmet, på arbejdet, i butikker og i fritidstilbud, hvor daglige aktiviteter finder sted. Se brugervejledningen til t:slim X2 insulinpumpe for mere information.

Systemet er designet til kun at sende og acceptere kommunikation via trådløs Bluetooth-teknologi. Kommunikationen bliver ikke oprettet, før du indtaster de relevante brugeroplysninger i pumpen.

Systemet og systemkomponenterne sikrer datasikkerhed med proprietære midler og dataintegritet ved brug af fejlkontrolprocesser, såsom cykliske redundanskontroller.

Tilbage til toppen