Viktig sikkerhetsinformasjon for Basal-IQ-teknologi

INNHOLDS

Indikasjoner for bruk

t:slim X2-systemet består av t:slim X2 insulinpumpe, som inneholder Basal-IQ-teknologi og en CGM. Insulinpumpen t:slim X2 er tiltenkt for subkutan levering av insulin, ved angitte og variable hastigheter, for administrasjon av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Insulinpumpen t:slim X2 kan brukes utelukkende for levering av insulin og som en del av t:slim X2-insulinpumpen med Basal-IQ-teknologisystem.

Kompatible iCGM-er er oppgitt i merkingen for denne enheten.

Pumpen indikeres for bruk hos personer fra og med seks år.

Pumpen er beregnet på bruk til kun én pasient. Denne enheten kan ifølge føderal (amerikansk) lov kun selges av eller på bestilling fra lege.

Pumpen indikeres for bruk med NovoRapid eller Humalog U-100 insulin.

Tilbake til toppen

Kontraindikasjoner

Pumpen er ikke beregnet på noen som ikke kan eller ikke er villig til å:

 • teste blodglukose (BG)-nivåer som anbefalt av en helseleverandør,
 • demonstrere tilstrekkelig evne til å telle karbohydrater (foretrukket, ikke nødvendig),
 • inneha tilstrekkelige kunnskaper om å behandle diabetes på egen hånd,
 • besøke helsepersonell med jevne mellomrom.

Brukeren må også ha godt nok syn og/eller hørsel til å kunne oppfatte varslene fra pumpen.

t:slim X2-pumpen, senderen og sensoren må fjernes før MR-skanning, CT-skann eller diatermibehandling. Eksponering for MR, CT eller diatermibehandling kan skade komponentene.

Tilbake til toppen

Systemadvarsler

/!\Advarsler t:slim X2 insulinpumpe

IKKE begynn å bruke pumpen før du har lest brukerveiledningen. Unnlatelse av å følge brukerveiledningen kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG). Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere klargjøring om bruk av pumpen, spør helsepersonell eller ring teknisk kundesupport.

IKKE begynn å bruke pumpen før du har fått behørig opplæring i bruken av den fra en sertifisert instruktør eller gjennom opplæringsmateriale som ligger på nett hvis du oppdaterer pumpen. Rådfør deg med helsepersonellet for individuelle opplæringsbehov for pumpen. Unnlatelse av å fullføre den nødvendige opplæringen for pumpen kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Bruk BARE U-100 Humalog eller U-100 NovoRapid sammen med pumpen din. Bare U-100 Humalog og NovoRapid er testet og funnet å være kompatibel med bruk i pumpen. Bruken av insulin med lavere eller høyere konsenstrasjon kan resultere i undereller overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

IKKE tilsett andre legemidler eller medisiner til pumpereservoaret. Pumpen er kun designet for kontinuerlig subkutan insulininfusjon (CSII) ved bruk av insulin U-100 Humalog eller U-100 NovoRapid. Bruken av andre legemidler eller medisiner kan skade pumpen og resultere i personskade hvis infundert.

IKKE start pumpen før du har rådført deg med helsepersonalet for å bestemme hvilke egenskaper som er mest passende for deg. Bare helsepersonell kan bestemme og hjelpe deg å justere din(e) basal hastighet(er), karbohydratforhold, korreksjonsfaktor(er), målblodsukker og varigheten av insulinhandlingen. I tillegg kan kun helsepersonellet bestemme CGM-innstillingene og hvordan du skal bruke sensortrendinformasjonen for å hjelpe deg med å administrere diabetesbehandlingen din. Feil innstillinger kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Vær ALLTID klar til å injisere insulin med en alternativ metode dersom leveringen avbrytes av en grunn. Pumpen din er designet til å levere insulin pålitelig, men fordi det bruker kun hurtigvirkende insulin, vil du ikke ha langtidsvirkende aktivt insulin. Unnlatelse av å ha alternativ metode for insulinlevering kan føre til svært høy blodglukose eller diabetisk ketoacidose (DKA).

BRUK KUN reservoarer og insulin-infusjonssett med tilhørende kontakter og følg bruksanvisningen. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i overlevering eller underlevering av insulin og kan forårsake svært lav eller svært høy blodglukose.

IKKE plasser infusjonssettet på arr, klumper, føflekker, strekkmerker eller tatoveringer. Plassering av infusjonssettet på disse områdene kan forårsake hevelse, irritasjon eller infeksjon. Dette kan påvirke insulinabsorpsjonen og forårsake høy eller lav blodglukose.

Følg ALLTID bruksanvisningen som følger med infusjonssettet nøye for riktig innsetting og stell av infusjonsstedet. Ellers kan det resultere i overlevering eller underlevering av insulin eller i infeksjon.

Fyll ALDRI slangene mens infusjonssettet er koblet til kroppen. Sikre alltid at infusjonssettet er koblet fra kroppen før du fyller slangene. Unnlatelse av å koble infusjonssettet fra kroppen før du fyller slangene kan resultere i overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG).

IKKE bruk reservoarer på nytt eller reservoarer som er produsert av andre enn Tandem Diabetes Care. Bruk av reservoarer som ikke er produsert av Tandem Diabetes Care eller gjenbruk av reservoarer kan resultere i overeller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Vri ALLTID slangekontakten mellom reservoarslangen og infusjonssettslangen en ekstra kvart omdreining for å sikre en god forbindelse. En løs forbindelse kan forårsake insulinlekkasje, noe som resulterer i underlevering av insulin. Dette kan forårsake hyperglykemi (høyt blodsukker).

IKKE koble fra slangekontakten mellom reservoarslangen og infusjonssettslangen. Hvis forbindelsen blir løs, koble infusjonssettet fra kroppen før stramming. Unnlatelse av å koble fra før stramming kan resultere i overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG).

IKKE fjern eller tilsett insulin fra et fylt reservoar etter å ha lastet den på pumpen. Dette vil resultere i en unøyaktig visning av insulinnivået på startskjermen og du kan gå tom for insulin før pumpen detekterer et tomt reservoar. Dette kan resultere i svært høy blodglukose eller diabetisk ketoacidose (DKA).

IKKE lever en bolus før du har gjennomgått den beregnede bolusmengden på pumpedisplayet. Hvis du leverer en insulinmengde som er for høy eller for lav, kan dette føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG). Du kan alltid justere insulinenhetene opp eller ned før du bestemmer deg for å levere bolusen.

IKKE la små barn (enten pumpebrukere eller ikke-brukere) innta små deler, herunder USBportdekselet (gummi) og reservoarkomponentene. Små deler kan utgjøre en kvelningsfare. Hvis inntatt eller svelget, kan disse små komponentdelene forårsake intern skade eller infeksjon.

Pumpen inkluderer deler (herunder USB-kabelen og infusjonssettslangene) som kan utgjøre kvelnings- eller asfyksifare. Du må ALLTID bruke riktig lengde på infusjonssettslangene og arrangere kablene og slangene for å minimere kvelningsfare. SIKRE at disse delene er lagret på et sikkert sted når de ikke er i bruk.

For pasienter som ikke selvadministrerer sykdommen sin, skal Sikkerhets-PIN-funksjonen ALLTID være på når pumpen ikke brukes av en omsorgsperson. Sikkerhets-PIN-funksjonen har til hensikt å forhindre utilsiktede knappetrykk som kan føre til levering av insulin eller endringer av pumpeinnstillingene. Disse endringene kan potensielt føre til hypoglykemiske eller hyperglykemiske hendelser.

Slå ALLTID av Hurtigbolus-egenskapen for å unngå utilisiktet boluslevering når en omsorgsperson administrerer insulinen.

Hvis sikkerhets-PIN-funksjonen er slått på, er hurtigbolus-egenskapen deaktivert automatisk. Utilsiktede trykk på skjermen eller tukling med insulinpumpen kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Tilbake til toppen

Systemadvarsler

/!\Advarsler t:slim X2 insulinpumpe

IKKE begynn å bruke pumpen før du har lest brukerveiledningen. Unnlatelse av å følge brukerveiledningen kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG). Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere klargjøring om bruk av pumpen, spør helsepersonell eller ring teknisk kundesupport.

IKKE begynn å bruke pumpen før du har fått behørig opplæring i bruken av den fra en sertifisert instruktør eller gjennom opplæringsmateriale som ligger på nett hvis du oppdaterer pumpen. Rådfør deg med helsepersonellet for individuelle opplæringsbehov for pumpen. Unnlatelse av å fullføre den nødvendige opplæringen for pumpen kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Bruk BARE U-100 Humalog eller U-100 NovoRapid sammen med pumpen din. Bare U-100 Humalog og NovoRapid er testet og funnet å være kompatibel med bruk i pumpen. Bruken av insulin med lavere eller høyere konsenstrasjon kan resultere i undereller overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

IKKE tilsett andre legemidler eller medisiner til pumpereservoaret. Pumpen er kun designet for kontinuerlig subkutan insulininfusjon (CSII) ved bruk av insulin U-100 Humalog eller U-100 NovoRapid. Bruken av andre legemidler eller medisiner kan skade pumpen og resultere i personskade hvis infundert.

IKKE start pumpen før du har rådført deg med helsepersonalet for å bestemme hvilke egenskaper som er mest passende for deg. Bare helsepersonell kan bestemme og hjelpe deg å justere din(e) basal hastighet(er), karbohydratforhold, korreksjonsfaktor(er), målblodsukker og varigheten av insulinhandlingen. I tillegg kan kun helsepersonellet bestemme CGM-innstillingene og hvordan du skal bruke sensortrendinformasjonen for å hjelpe deg med å administrere diabetesbehandlingen din. Feil innstillinger kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Vær ALLTID klar til å injisere insulin med en alternativ metode dersom leveringen avbrytes av en grunn. Pumpen din er designet til å levere insulin pålitelig, men fordi det bruker kun hurtigvirkende insulin, vil du ikke ha langtidsvirkende aktivt insulin. Unnlatelse av å ha alternativ metode for insulinlevering kan føre til svært høy blodglukose eller diabetisk ketoacidose (DKA).

BRUK KUN reservoarer og insulin-infusjonssett med tilhørende kontakter og følg bruksanvisningen. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i overlevering eller underlevering av insulin og kan forårsake svært lav eller svært høy blodglukose.

IKKE plasser infusjonssettet på arr, klumper, føflekker, strekkmerker eller tatoveringer. Plassering av infusjonssettet på disse områdene kan forårsake hevelse, irritasjon eller infeksjon. Dette kan påvirke insulinabsorpsjonen og forårsake høy eller lav blodglukose.

Følg ALLTID bruksanvisningen som følger med infusjonssettet nøye for riktig innsetting og stell av infusjonsstedet. Ellers kan det resultere i overlevering eller underlevering av insulin eller i infeksjon.

Fyll ALDRI slangene mens infusjonssettet er koblet til kroppen. Sikre alltid at infusjonssettet er koblet fra kroppen før du fyller slangene. Unnlatelse av å koble infusjonssettet fra kroppen før du fyller slangene kan resultere i overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG).

IKKE bruk reservoarer på nytt eller reservoarer som er produsert av andre enn Tandem Diabetes Care. Bruk av reservoarer som ikke er produsert av Tandem Diabetes Care eller gjenbruk av reservoarer kan resultere i overeller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Vri ALLTID slangekontakten mellom reservoarslangen og infusjonssettslangen en ekstra kvart omdreining for å sikre en god forbindelse. En løs forbindelse kan forårsake insulinlekkasje, noe som resulterer i underlevering av insulin. Dette kan forårsake hyperglykemi (høyt blodsukker).

IKKE koble fra slangekontakten mellom reservoarslangen og infusjonssettslangen. Hvis forbindelsen blir løs, koble infusjonssettet fra kroppen før stramming. Unnlatelse av å koble fra før stramming kan resultere i overlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG).

IKKE fjern eller tilsett insulin fra et fylt reservoar etter å ha lastet den på pumpen. Dette vil resultere i en unøyaktig visning av insulinnivået på startskjermen og du kan gå tom for insulin før pumpen detekterer et tomt reservoar. Dette kan resultere i svært høy blodglukose eller diabetisk ketoacidose (DKA).

IKKE lever en bolus før du har gjennomgått den beregnede bolusmengden på pumpedisplayet. Hvis du leverer en insulinmengde som er for høy eller for lav, kan dette føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG). Du kan alltid justere insulinenhetene opp eller ned før du bestemmer deg for å levere bolusen.

IKKE la små barn (enten pumpebrukere eller ikke-brukere) innta små deler, herunder USBportdekselet (gummi) og reservoarkomponentene. Små deler kan utgjøre en kvelningsfare. Hvis inntatt eller svelget, kan disse små komponentdelene forårsake intern skade eller infeksjon.

Pumpen inkluderer deler (herunder USB-kabelen og infusjonssettslangene) som kan utgjøre kvelnings- eller asfyksifare. Du må ALLTID bruke riktig lengde på infusjonssettslangene og arrangere kablene og slangene for å minimere kvelningsfare. SIKRE at disse delene er lagret på et sikkert sted når de ikke er i bruk.

For pasienter som ikke selvadministrerer sykdommen sin, skal Sikkerhets-PIN-funksjonen ALLTID være på når pumpen ikke brukes av en omsorgsperson. Sikkerhets-PIN-funksjonen har til hensikt å forhindre utilsiktede knappetrykk som kan føre til levering av insulin eller endringer av pumpeinnstillingene. Disse endringene kan potensielt føre til hypoglykemiske eller hyperglykemiske hendelser.

Slå ALLTID av Hurtigbolus-egenskapen for å unngå utilisiktet boluslevering når en omsorgsperson administrerer insulinen.

Hvis sikkerhets-PIN-funksjonen er slått på, er hurtigbolus-egenskapen deaktivert automatisk. Utilsiktede trykk på skjermen eller tukling med insulinpumpen kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG).

Tilbake til toppen

Radiologi og medisinske prosedyrer, og t:slim X2-systemet ditt

Varsle ALLTID leverandøren/teknikere om diabetesbehandlingen din og pumpen din. Hvis du må avslutte bruken av pumpen for medisinske prosedyrer, følg helsepersonellets instruksjoner for erstatning av tapt insulin når du kobler til pumpen på nytt. Sjekk blodglukosen før du kobler fra pumpen og på nytt når du kobler til, og behandle høye blodglukosenivåer som anbefalt av helsepersonellet.

I tillegg til det ovenfornevnte, IKKE eksponer pumpen, senderen eller sensoren for:

 • Røntgen
 • Beregnet tomografi (CT)-skanning
 • Magnetisk resonansavbildning (MR)
 • Positronutslipptomografi (PET)-skanning
 • Annen eksponering for stråling

Systemet er magnetresonans (MR)-usikker. Du må ta av pumpen, senderen og sensoren og etterlate dem utenfor prosedyrerommet hvis du skal gjennomgå noen av prosedyrene ovenfor.

In addition to the above, DO NOT expose your pump, transmitter, or sensor to:

 • Plassering eller omprogrammering av pacemaker/automatisk implanterbar kardioverterdefibrillator (AICD)
 • Kardiologisk kateterisering
 • Nukleær stresstest

Du må ta av pumpen, senderen og sensoren og etterlate dem utenfor prosedyrerommet hvis du skal gjennomgå noen av de medisinske prosedyrene ovenfor.

Du må være forsiktig når det gjelder andre prosedyrer:

 • Laserkirurgi – Systemet kan vanligvis brukes under prosedyren. Likevel, noen lasere kan forårsake forstyrrelse og systemet avgir alarm.
 • Generell anestesi – Avhengig av utstyret du bruker, vil du kanskje måtte fjerne systemet. Sikre at du rådfører deg med helsepersonellet.

Du trenger ikke å koble fra når det gjelder elektrokardiogram (EKG-er) eller kolonoskopier. Ta kontakt med teknisk kundesupport hvis du har spørsmål.

IKKE bruk pumpen hvis du har en tilstand som etter legens oppfatning vil utsette deg for risiko, inkludert enhver kontraindikasjon for bruken av noen av enhetene i pumpen i henhold til merkingen. Eksempler på individer som ikke skal bruke pumpen, er blant annet de med ukontrollert skjoldbruskkjertelsykdom, nyresvikt (f.eks. dialyse eller eGFR < 30), hemofili eller annen større blødningsforstyrrelse, eller ustabil hjerte- og karsykdom.

Bruke Dexcom G6 sammen med t:slim X2 insulinpumpen

IKKE ignorer symptomer på høy og lav glukose. Hvis sensorens glukosevarsler og -avlesninger ikke samsvarer med symptomene, mål blodglukosen med en blodglukosemåler selv om sensoren ikke leser i det høye og lave området.

IKKE ignorer brudd på sensorledninger. Sensoren kan revne i sjeldne tilfeller. Hvis en sensorledning revner og ingen del av den er synlig over huden, skal du ikke forsøke å fjerne den. Søk legehjelp hvis du har symptomer på infeksjon eller betennelse (rødhet, hevelse eller smerte) på innføringsstedet. Hvis du finner en revnet sensorledning, meld fra til teknisk kundesupport.

IKKE bruk Dexcom G6 CGM hos gravide kvinner eller personer på dialyse. Systemet er ikke godkjent for bruk hos gravide kvinner eller personer som gjennomgår dialyse, og har ikke blitt evaluert i disse populasjonene. Sensorblodsukkermålinger kan være unøyaktige i disse populasjonene og kan resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker).

IKKE bruk Dexcom G6 CGM i kritisk syke pasienter. Det er ikke kjent hvordan ulike tilstander eller medisiner vanlige for den kritisk syke populasjonen kan påvirke ytelsen til systemet. Sensorens glukoseavslesninger kan være unøyaktige i kritisk syke pasienter, og det å kun stole på sensorens glukosevarsler og -avlesninger for behandlingsavgjørelser kan resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE før inn sensoren på andre steder enn abdomen (mage) eller øvre rumpeballer (kun for alderen 6–17). Andre steder er ikke studert og ikke godkjent. Bruk på andre steder kan forårsake unøyaktige glukoseavlesninger fra sensoren og kan resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE forvent CGM-varsler før etter at den 2-timers oppstarten er fullført. Du vil IKKE få noen sensorblodsukkermålinger eller -varsler før etter oppstartsperidoen på 2 timer. I løpet av denne tiden vil du kanskje gå glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker).

IKKE bruk senderen din hvis den er skadet/sprukket. Dette kan gi en elektrisk sikkerhetsfare eller funksjonsfeil, noe som kan forårsake alvorlige elektriske støt.

OPPBEVAR Dexcom G6 CGM-sensoren ved temperaturer på mellom 2,2 °C til 30 °C under hele sensorens levetid. Du kan lagre sensoren i kjøleskapet hvis den er innenfor dette temperaturområdet. Sensoren skal ikke lagres i en fryser. Det å lagre sensoren feil kan forårsake unøyaktige blodglukoseavlesninger fra sensoren, og du kan gå glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE la unge barn holde sensoren, senderen eller senderens settboks uten tilsyn av voksne. Sensoren og senderen inluderer små deler med kveningsfare. Hold senderens settboks unna unge barn; den inneholder en magnet som ikke skal svelges.

Tilbake til toppen

Forholdsregler ved systemet

/!\ Forholdsregler t:slim X2 insulinpumpe

IKKE åpne eller prøv å reparere insulinpumpen selv. Pumpen er en forseglet enhet som kun skal åpnes og repareres av Tandem Diabetes Care. Endring kan resultere i en sikkerhetsfare. Hvis pumpens forsegling er brutt, er pumpen ikke lenger vanntett og garantien ugyldiggjort.

ENDRE infusjonsstedet hver 48–72 timer som anbefalt av helsepersonellet. Vask hendene med antibakteriell såpe før du håndterer infusjonssettet og rengjør innføringsstedet på kroppen nøye for å unngå infeksjon. Kontakt helsepersonellet hvis du har symptomer på infeksjon på insulin-infusjonsstedet.

Fjern ALLTID alle luftbobler fra pumpen før du starter insulinleveringen. Sikre at det ikke eksisterer noen luftbobler når du trekker insulin inn i fyllsprøyten. Hold pumpen med den hvite fyllporten pekende opp når du fyller slangene, og sikre at det ikke eksisterer noen luftbobler i slangene under fylling. Luft i systemet tar plass der insulinen skal være og kan påvirke insulinleveringen.

SJEKK infusjonsstedet daglig for riktig plassering og lekkasjer. ERSTATT infusjonssettet hvis du merker lekkasjer rundt stedet. Feilplasserte steder eller lekkasjer rundt infusjonsstedet kan resultere i underlevering av insulin.

SJEKK infusjonssettslangene daglig for etter lekkasjer, luftbobler eller bøyninger. Luft i slangene, lekkasjer i slangene eller bøyde slanger kan begrense eller stoppe insulinleveringen og resultere i underlevering av insulin.

SJEKK slangeforbindelsen mellom reservoarslangene og infusjonssettslangene daglig for å sikre at de er tette og godt festet. Lekkasjer rundt slangeforbindelsen kan resultere i underlevering av insulin.

IKKE skift infusjonssettet før sengetid eller hvis du ikke er i stand til å teste blodglukosen 1–2 timer etter plassering av det nye infusjonssettet. Det er viktig å bekrefte at infusjonssettet er korrekt innført og leverer insulin. Det er også viktig å respondere raskt på problemer med innføringen for å sikre fortsatt insulinlevering.

Sjekk ALLTID at reservoaret har tilstrekkelig med insulin for å vare gjennom natten før du går til sengs. Hvis du sover, kan du unngå å høre tom reservoar-alarmen og tape del av den basale insulinleveringen.

SJEKK pumpens innstillinger med jevne mellomrom for å bekrefte at de er riktige. Feil innstillinger kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Rådfør deg med helsepersonellet etter behov.

ALLTID sikre at riktig tid og dato er satt i insulinpumpen. Det å ikke ha korrekt tids- og datoinnstilling kan påvirke sikker insulinlevering. Når du redigerer klokkeslett, alltid sjekk at AM/PM-innstillingen er nøyaktig, om aktuelt. AM skal brukes fra midnatt til kl. 11:59. PM skal brukes fra kl. 12 på dagen til 23:59.

BEKREFT at skjermdisplayet slås på, at du kan høre pipesignaler, kjenner at pumpen vibrerer og ser at den grønne LED-lampen blinker rundt kanten av skjerm på/hurtigbolus-knappen når du kobler en strømkilde til USB-porten. Disse egenskapene brukes til å varsle deg om varsler, alarmer og andre tilstander som krever oppmerksomheten din. Hvis ikke disse funksjonene virker, avslutt bruk av pumpen og ta kontakt med teknisk kundesupport.

SJEKK pumpen regelmessig for visning av eventuelle alarmtilstander. Det er viktig å være oppmerksom på tilstander som kan påvirke insulinleveringen og krever oppmerksomheten din, slik at du kan iverksette tiltak så raskt som mulig.

IKKE bruk vibrerfunksjonen for varsler og alarmer under søvn, med mindre instruert av helsepersonalet. Det å stille volumet for varsler og alarmer til høyt vil sikre at du ikke går glipp av et varsel eller en alarm.

ALLTID se på skjermen for å bekrefte korrekt programmering av bolusmengden når du først bruker hurtigbolus-egenskapen. Det å se på skjermen vil sikre at du bruker pip-/vibrasjonskommandoene riktig for å programmere den tiltenkte bolusmengden.

IKKE bruk pumpen hvis du tror den er skadet etter å ha mistet den i bakken eller støtet den mot en hard overflate. Kontroller at systemet fungerer riktig ved å plugge strømkilden inn i USB-porten og bekrefte at displayet slås på, du hører lydpip, føler pumpen vibrere og ser den grønne LED-lampen blinke rundt kanten på skjerm på/hurtigbolus-knappen. Hvis du er usikker på om det eksisterer en skade, avslutt bruken av systemet og kontakt teknisk kundesupport.

UNNGÅ å eksponere pumpen mot temperaturer under 40 °F (5 °C) eller over 99 °F (37 °C). Insulin kan fryse ved lave temperaturer eller forringes ved høye temperaturer. Insulin som har vært eksponert for tilstander utenfor produsentens anbefalte områder kan påvirke sikkerheten og ytelsen til pumpen.

UNNGÅ å senke pumpen i væske dypere enn en dybde på 3 fot (0,9 meter) eller mer i 30 minutter (IPX7-klassifisering). Hvis pumpen har vært eksponert for væske utover disse grensene, sjekk for eventuelle tegn på innsiv av væske. Hvis det er tegn på innsiv av væske, avslutt bruken av systemet og kontakt teknisk kundesupport.

UNNGÅ områder der det kan være brennbare anestesimidler eller eksplosive gasser. Pumpen er ikke egnet for bruk i disse områdene og det er risiko for eksplosjon. Fjern pumpen hvis du må bevege deg i disse områdene.

SIKRE at du ikke beveger deg lengre enn lengden på USB-kabelen når du er koblet til pumpen og til en ladekilde. Det å flytte seg lengre enn lengden på USB-kabelen kan forårsake at kanylen trekkes ut fra infusjonsstedet. Vi anbefaler derfor at du ikke lader pumpen når du sover.

KOBLE infusjonssettet fra kroppen mens du befinner deg i en fornøyelsespark og kjører diverse attraksjoner med høy hastighet/tyngdekraft. Hurtige endringer i høyde eller tyngdekraft kan påvirke insulinleveringen og forårsake personskade.

KOBLE infusjonssettet fra kroppen før du flyr i et fly uten kabintrykksetting eller i fly brukt til akrobatikk eller kampsimulering (trykksatt eller ikke). Hurtige endringer i høyde eller tyngdekraft kan påvirke insulinleveringen og forårsake personskade.

RÅDFØR deg med helsepersonellet om livsstilsendringer som vektøkning eller -tap, og starte eller stoppe trening. Insulinbehovene kan endres iht. livsstilsendringene. Basalhastigheten(e) og andre innstillinger kan trenge justering.

SJEKK blodglukosen med en blodglukosemåler etter en gradvis høydeendring på opptil 1 000 fot (305 meter), som når du står på ski eller kjører på en fjellvei. Leveringsnøyaktigheten kan variere opp til 15 % til 3 enheter av total insulin er levert eller høyden er endret med mer enn 1 000 fot (305 meter). Endringer i leveringsnøyaktigheten kan påvirke insulinleveringen og forårsake personskade.

Rådfør deg ALLTID med helsepersonellet for spesifikke retningslinjer hvis du ønsker eller må koble fra pumpen av noen årsak. Avhengig av tidsperioden og årsaken til at du kobler fra, kan du måtte erstatte en tapt basal og/eller bolus insulin. Sjekk blodglukosen før du kobler fra pumpen og på nytt når du kobler til, og behandle høy blodglukose-nivåer som anbefalt av helsepersonellet.

SIKRE at dine personlige insulinleveringsinnstillinger er programmert i pumpen før du bruker pumpen, hvis du mottar en garantierstatning. Unnlatelse av å angi insulinleveringsinnstillingene kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Dette kan føre til hendelser med hypoglykemi (lav BG) eller hyperglykemi (høy BG). Rådfør deg med helsepersonellet etter behov.

Forstyrrelse av pumpens elektronikk med mobiltelefoner kan forekomme hvis benyttet i nærheten. Vi anbefaler å bruke pumpen og mobiltelefonen minst 6,4 tommer (16,3 cm) fra hverandre.

Kasser ALLTID brukte komponenter som reservoarer, sprøyter, nåler, infusjonssett og CGM-sensorer iht. Helsepersonellets instruksjoner. Vask hendene nøye atter håndtering av brukte komponenter.

Bruke Dexcom G6 CGM sammen med t:slim X2 insulinpumpe

IKKE åpne sensorpakken før du har vasket hendene med såpe og vann, og latt dem tørke. Du kan kontaminere innføringsstedet og få en infeksjon hvis du har skitne hender mens du fører inn senderen.

IKKE før inn sensoren før du har rengjort huden med en topisk antimikrobiell løsning, som isopropylalkohol og latt huden tørke. Innføring i uren hud kan føre til infeksjon. Ikke før inn sensoren før det rengjorte området er tørt slik at plasteret vil feste seg bedre.

UNNGÅ å bruke det samme stedet gjentatte ganger for sensorinnføring. Roter sensorens plasseringssteder, og ikke bruk det samme stedet for to sensorøkter på rad. Ved å bruke det samme stedet kan forårsake arrdannelse eller hudirritasjon.

UNNGÅ å føre sensoren inn i områder som sannsynligvis støtes, skyves eller trykkes, eller områder på huden med arr, tatoveringer eller irritasjon, da disse ikke er ideelle steder for å måle glukose. Innsetting på de stedene kan påvirke nøyaktigheten og kan resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker).

UNNGÅ å injisere insulin eller plassere et infusjonssett innen 3 tommer (7,6 cm) fra sensoren. Insulinet kan påvirke sensorens nøyaktighet og kan resultere i at du går glipp av hendelser med alvorlig hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE bruk sensoren hvis dens sterile emballasje er skadet eller åpnet. Ved å bruke en usteril sensor kan forårsake infeksjon.

For å kalibrere systemet, må du ALLTID angi den nøyaktige blodglukoseverdien som blodglukose-måleren viser innen 5 minutter etter en nøye utført blodglukosemåling. Du må angi sensorens glukoseavlesninger for kalibrering. Det å angi feil blodglukoseverdier, blodglukoseverdier innhentet mer enn 5 minutter før angivelse, eller sensorens glukoseavlesninger kan påvirke sensorens nøyaktighet og resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE kalibrer hvis blodsukkeret ditt endres i høy hastighet, vanligvis mer enn 0,1 mmol/l per minutt. Ikke kalibrer når mottakerskjermen viser stigende eller fallende enkeltpil eller dobbeltpil, noe som indikerer at blodglukosen stiger eller faller hurtig. Kalibrering under signifikant stigning eller fall av blodglukosen kan påvirke sensorens nøyaktighet, og kan resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

Nøyaktigheten av Dexcom G6 CGM kan påvirkes når blodsukkeret ditt endres i høy hastighet (dvs., 0,1 til 0,2 mmol/l/min eller mer enn 0,2 mmol/l hvert minutt), som under trening eller etter et måltid.

UNNGÅ større avstand mellom senderen og mottakeren enn 20 fot (6 meter). Overføringsområdet fra senderen til pumpen er opptil 20 fot (6 meter) uten hindringer. Trådløs kommunikasjon fungerer ikke bra gjennom vann, så rekkevidden reduseres hvis du befinner deg i et basseng, badekar eller i vannseng, osv. For å sikre kommunikasjon, foreslås det at du plasserer pumpen slik at skjermen vender utover og bort fra kroppen. Bruk pumpen på samme side av kroppen som du bruker CGM. Typene obstruksjon varierer og har ikke blitt testet. Hvis senderen og pumpen er lengre unna enn 20 fot (6 meter) eller er separert av en obstruksjon, vil de kanskje ikke kunne kommunisere eller kommunikasjonsavstanden kan være kortere, noe som kan resultere i tapte hendelser med alvorlig hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE bruk alternativ blodglukose-stedstesting (blod fra håndflaten eller underarmen, osv.) for kalibrering. Blodglukoseverdier fra alternativt sted kan være forskjellige enn de tatt fra en fingerstikk-blodglukoseverdi og vil kanskje ikke representere den mest betimelige blodglukoseverdien. Bruk en blodglukoseverdi tatt kun fra et fingerstikk for kalibrering. Blodglukose fra alternativt sted kan påvirke sensorens nøyaktighet, og resultere i at du går glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

SIKRE at din sender-ID er programmert i pumpen før du bruker systemet, hvis du mottar en garantierstatningspumpe. Pumpen kan ikke kommunisere med senderen med mindre sender-ID-en er angitt. Hvis pumpen og senderen ikke kommuniserer, vil du ikke motta glukoseavlesninger fra sensoren og du kan gå glipp av alvorlige hendelser med hypoglykemi (lav blodglukose) eller hyperglykemi (høy blodglukose).

IKKE kasser senderen. Den kan brukes på nytt. Den samme senderen brukes for hver økt før du har nådd slutten på senderens batteritid.

Dexcom G6-sensoren er ikke kompatibel med eldre versjoner av sendere eller mottakere. Ikke bland sendere, mottakere og sensorer av forskjellige generasjoner.

Tilbake til toppen

Potensielle fordeler ved å bruke systemet

 • Pumpen gir en automatisert måte å levere basal og bolus insulin på. Leveringen kan finjusteres basert på opptil 6 tilpassbare personlige profiler, hver med opptil 16 tidsbaserte innstillinger for basalhastighet, karbohydratforhold, korreksjonsfaktor og mål-BG. Midlertidig basal lar deg også programmere en midlertidig endring av basalhastigheten i opptil 72 timer.
 • Pumpen gir deg alternativet med å levere en bolus om gangen, eller levere en prosentandel over en forlenget tidsperiode uten å navigere til forskjellige menyer. Du kan også programmere en bolus mer diskret ved bruk av hurtigbolus-egenskapen, som kan brukes uten å se på pumpen, og kan programmeres i trinn på enten enheter insulin eller gram karbohydrater.
 • Fra bolusskjermen, lar “kalkulator i en kalkulator”-egenskapen deg angi flere karboydratverdier og legge dem sammen. Insulinpumpens boluskalkulator vil anbefale en bolus basert på hele mengden karbohydrater som er angitt, noe som vil eliminere gjetting.
 • Insulinpumpen holder oversikt over mengden aktivt insulin fra mat og korreksjonsboluser. Når du programmerer ekstra mat- eller korreksjonsboluser, vil pumpen trekke fra mengden aktivt insulin fra den anbefalte bolusen hvis BG er under målet angitt i den aktive personlige profilen din. Dette kan hjelpe deg med å forhindre insulinakkumulering, noe som kan føre til hypoglykemi (lavt blodsukker).
 • Du kan programmere flere påminnelser som vil be deg teste BG på nytt etter angivelse av lav eller høy BG, så vel som en “Tapt måltidsbolus-påminnelse” som kan varsle deg hvis en bolus ikke er angitt under en spesifisert tidsperiode. Hvis aktivert, kan disse hjelpe deg med å redusere sannsynligheten for at du vil glemme å sjekke blodglukosen eller bolusen for måltider.
 • Du har muligheten til å vise flere ulike data direkte på skjermen, inkludert tiden og mengden for den siste bolusen, den totale insulinleveringen etter dag, så vel som delt opp i basal, matbolus og korreksjonsbolus.
 • Når pumpen er paret med Dexcom G6-sender og sensor, kan den motta CGM-målinger hvert 5. minutt. Disse vises som trenddiagram på Hjem-skjermen. Du kan også programmere pumpen til å varsle deg når CGMavlesningen er over eller under et gitt nivå, eller stiger eller faller raskt. I motsetning til avlesninger fra en standard blodglukose-måler, lar CGM-avlesninger deg vise trender i sanntid, så vel som å samle inn informasjon når du ellers ikke er i stand til å sjekke blodsukkeret ditt, som når du sover. Denne informasjonen kan være nyttig for deg og helsepersonellet når endringer av behandlingen tas i betraktning. De programmerbare varslene kan i tillegg hjelpe deg med å registrere lav eller høy blodglukose raskere enn når du kun bruker en blodglukose-måler.
 • I noen studier viste CGM seg å øke tiden i målblodsukkerområdet, uten å øke tiden over eller under målområdet. Studiepersoner i disse studiene hadde bedre diabeteskontroll (lavere A1Cverdier, mindre glykemisk variabilitet og tid brukt i lave og høye blodglukoseområder)1, 2, 3 som kan hjelpe deg med å redusere diabetesrelaterte komplikasjoner.4, 5 Disse fordelene ser du spesielt ved bruk av sanntids CGM minst 6 dager i uken2 og kan opprettholdes over tid.6 I noen tilfeller opplevde pasienter en økning av livskvaliteten og ro i sinnet når de benyttet sanntids CGM, så vel som å rapportere høy tilfredsstillelse med CGM.7

Tilbake til toppen

Potensielle risikoer ved bruk av systemet

I likhet med enhver medisinsk enhet, er det risikoer assosiert med bruk av pumpen. Mange av risikoene er felles med insulinbehandling generelt, men det eksisterer ekstra risikoer assosiert med kontinuerlig insulininfusjon og kontinuerlig glukoseovervåkning. Det å lese brukerveiledningen og følge bruksinstruksjonene er kritisk for sikker drift av systemet. Rådfør deg med helsepersonellet om hvordan disse risikoene kan påvirke deg.

Mulige risikoer med å bruke pumpen

Det å føre inn og bruke et infusjonssett kan forårsake infeksjon, blødning, smerte eller hudirritasjoner (rødhet, hevelse, blåmerker, kløe, arrdannelse eller misfarging av huden).

Det eksisterer en liten sjanse for at et kanylefragment fra infusjonssettet forblir under huden hvis kanylen knekkes mens du bruker den. Hvis du tror at en kanyle er knekket under huden, kontakt helsepersonellet og ring teknisk kundesupport.

Andre risikoer forbundet med infusjonssett inkluderer okklusjoner og luftbobler i slangene, noe som kan påvirke insulinleveringen.

Risikoer som resultat av pumpesvikt inkluderer følgende:

 • mulig hypoglykemi (lav blodglukose) fra overlevering av insulin på grunn av en maskinvaredefekt
 • hyperglykemi (høy blodglukose) og ketose som mulig kan føre til diabetisk ketoacidose (DKA) på grunn av pumpesvikt og påfølgende opphør av insulinlevering på grunn av enten en maskinvaredefekt eller programvareanomalitet.

Mulige risikoer ved å bruke t:slim X2-systemet

Det å føre inn sensoren og bruke plasteret kan forårsake infeksjon, blødning, smerte og hudirritasjoner (rødhet, hevelse, blåmerker, kløe, arrdannelse eller misfarging av huden).

Det eksisterer en liten sjanse for at en sensorledning blir liggende under huden hvis den knekkes mens du bruker den. Hvis du tror at sensoren er knukket under huden, kontakt helsepersonellet og ring teknisk kundesupport.

Andre risikoer forbundet med CGMbruk inkluderer følgende:

 • Du vil ikke motta glukosevarsler fra sensoren når varselfunksjonen er slått av, senderen og pumpen er utenfor området, eller når pumpen ikke viser glukoseavlesninger fra sensoren. Du vil kanskje ikke motta varsler hvis du ikke er i stand til å høre dem eller føle vibrasjonen.
 • Det finnes flere risikoer som resultat av at Dexcom G6 CGM tar avlesninger fra væsken mellom huden (interstitiell væske) i stedet for blod. Det er forskjeller i hvordan glukosen måles i blodet sammenlignet med hvordan den måles i den interstitielle væsken, og glukose absorberes inn i den interstitielle væsken saktere enn den absorberes inn i blodet, noe som kan føre til at CGM-avlesninger blir forsinket i forhold til de fra en blodglukose-måler.

Tilbake til toppen

Arbeide med helsepersonellet

Ethvert klinisk språk presentert i denne brukerveiledningen er basert på forutsetningen om at du er opplært av helsepersonellet om spesifikke begreper og hvordan de gjelder for administrasjonen av diabetesbehandlingen din. Helsepersonellet kan hjelpe deg med å etablere retningslinjer for administrasjonen av diabetesbehandlingen som best passer for livsstilen og behovene dine.

Rådfør deg med helsepersonalet før du bruker pumpen for å bestemme hvilke egenskaper som er mest passende for deg. Kun helsepersonellet kan bestemme og hjelpe deg med å justere basalhastigheten(e), insulin-tilkarbohydratforholdet(ene), korreksjonsfaktoren(e), blodglukose (BG)-målet og varigheten av insulinhandlingen. I tillegg kan kun helsepersonellet bestemme CGMinnstillingene og hvordan du skal bruke sensortrendinformasjonen for å hjelpe deg med å administrere diabetesbehandlingen din.

Tilbake til toppen

Nødsett

Sikre at du alltid har en insulinsprøyte og hetteglass med insulin eller en forhåndsfylt insulinpenn med deg som reserve for nødssituasjoner. Du skal alltid ha med deg et passende nødsett. Snakk med helsepersonellet vedrørende hvilke elementer dette settet skal omfatte.

Forbrukselementer du må ha med deg hver dag:

 • Forbrukselementer for blodglukosetesting: måler, remser, kontrolløsning, lansetter, målerbatterier
 • Hurtigvirkende karbohydrat for å behandle lav blodglukose
 • Ekstra snack for lengre dekning enn hurtigvirkende karbohydrat
 • Glukagon-nødsett
 • Hurtigvirkende insulin og sprøyter eller en forhåndsfylt insulinpenn
 • Infusjonssett (minimum 2)
 • Insulinpumpereservoarer (minimum 2)
 • Rengjøringsprodukter for infusjonsstedet (antibakterielle servietter, hudlim)
 • Diabetes-identifikasjonskort eller -smykke

Tilbake til toppen

Verifisering av riktig funksjon

En strømforsyning (AC-adapter med mikro-USB-kontakt) følger med pumpen. Før du bruker pumpen, sikre at det følgende forekommer når du kobler en strømforsyning i USB-porten på pumpen:

 • Du hører et hørbart varsel
 • For å se det grønne lyset tennes fra kanten rundt skjerm på / hurtigbolus-knappen
 • Du føler et vibrasjonsvarsel
 • Du ser et ladesymbol (lynnedslag) på batterinivåindikatoren

Før du bruker pumpen, sikre også at du gjør følgende:

 • Trykk på skjerm på / hurtigbolusknappen for å slå på skjermen slik at du kan se displayet
 • Når display-skjermen er på, vil berøringsskjermen respondere på fingertrykk

/!\FORHOLDSREGEL

BEKREFT at skjermdisplayet slås på, at du kan høre pipesignaler, kjenner at pumpen vibrerer og ser at den grønne LED-lampen blinker rundt kanten på skjerm på/hurtigbolus-knappen når du kobler en strømkilde til USB-porten. Disse egenskapene brukes til å varsle deg om varsler, alarmer og andre tilstander som krever oppmerksomheten din. Hvis ikke disse funksjonene virker, avslutt bruk av pumpen og ta kontakt med teknisk kundesupport.

Tilbake til toppen

Trådløs sameksistens og datasikkerhet

Systemet er designet til å fungere sikkert og effektivt i nærheten av trådløse enheter du vanligvis har hjemme, på arbeidet, i detaljhandel og fritidssteder med daglige aktiviteter.

Systemet er designet til å sende og ta imot trådløs Bluetoothkommunikasjon. Kommunikasjon er ikke etablert før du angir den nødvendige legitimasjonen i pumpen.

Systemet og systemkomponentene sikrer datasikkerhet via proprietære måter og sikrer dataintegriteten ved å bruke feilkontrollprosesser, som sykliske redundanskontroller.

Tilbake til toppen