Belangrijke Veiligheidsinformatie voor de Tandem Aparaatupdater

Beoogd gebruik

De Tandem apparaatupdater is bedoeld voor gebruik door personen met diabetes mellitus die een Tandem Diabetes Care® insulinepomp gebruiken, hun verzorgers en hun zorgprofessionals, zowel in de thuissetting als in het ziekenhuis. De Tandem apparaatupdater biedt gebruikers van de Tandem insulinepomp de mogelijkheid hun apparaatsoftware extern te updaten met behulp van een computer met internettoegang.

/!\ LET OP

Volgens de federale (Amerikaanse) wetgeving is de verkoop van Tandem Diabetes Care insulinepompen beperkt tot aan of in opdracht van een arts.

/!\ Belangrijke informatie voor de gebruiker

Lees voordat u de Tandem apparaatupdater alle productinstructies grondig door voor waarschuwingen en andere belangrijke gebruikersinformatie. Onjuist gebruik kan resulteren in een onbruikbare pomp.

Terug naar boven

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

/!\ Waarschuwingen

Werk uw Tandem insulinepomp NIET bij voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen. Onjuist gebruik van de Tandem apparaatupdater of het niet volgen van de juiste instructies kan resulteren in een onbruikbare pomp. Bel de technische klantondersteuning als u vragen heeft of als u meer informatie over de Tandem apparaatupdater of over het gebruik van uw pomp wilt hebben.

Werk uw pomp NOOIT bij terwijl de infusieset op uw lichaam is aangesloten. Zorg altijd dat de infusieset is losgekoppeld van uw lichaam voordat u de pompsoftware gaat bijwerken.

Schort de toediening van insuline via de pomp op voordat u de Tandem apparaatupdater gaat gebruiken.

Controleer WEL uw bloedglucose (BG) voordat u de toediening opschort en zorg dat een hoge of lage BG wordt behandeld volgens het voorschrift van uw zorgprofessional voordat u gaat bijwerken.

WEES voorbereid om insuline te injecteren volgens een alternatieve methode voor het geval u problemen ervaart tijdens het bijwerken van uw pomp. Als u geen alternatieve methode voor insulinetoediening achter de hand houdt, loopt u een risico op een zeer hoge bloedglucose of diabetische ketoacidose (DKA).

DOORLOOP de training voor uw apparaat en functieset voordat u de bijgewerkte software gaat gebruiken. Het niet doorlopen van de noodzakelijke training kan resulteren in ernstig letsel of overlijden.

Vertrouw NIET op de waarde voor Actieve Insuline (AI) die na het bijwerken op uw pomp wordt weergegeven, dit kan pas weer nadat uw eerdere AI op is. Uw AI wordt tijdens het bijwerkproces gereset naar nul. Aangezien de berekende bolushoeveelheid is gebaseerd op AI, zou het kunnen zijn dat u wordt opgeroepen om meer insuline toe te dienen dan nodig met hypoglykemie tot gevolg. Overleg met uw zorgprofessional hoe lang u moet wachten na het bijwerken tot u weer kunt vertrouwen op de AI-berekening.

BEVESTIG dat de persoonlijke instellingen, datum en tijd correct zijn na het bijwerken. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Overleg met uw zorgprofessional voor de juiste instellingen voor zover nodig.

Terug naar boven

/!\ VOORZORGSMAATREGELEN

Sluit uw computer NIET af en voorkom dat deze tijdens het bijwerken overgaat naar een slaap- of standbymodus. Als u een laptop gebruikt, mag de laptop niet worden gesloten. Dit zou het bijwerken namelijk kunnen onderbreken met een niet-functionerende pomp als gevolg.

Koppel tijdens het bijwerken het internet NIET los. Dit zou het bijwerken namelijk kunnen onderbreken met een niet-functionerende pomp als gevolg.

Koppel tijdens het bijwerken de pomp NIET los van uw computer, tenzij u instructies daartoe krijgt. Dit zou het bijwerken namelijk kunnen onderbreken met een niet-functionerende pomp als gevolg.

Vertrouw 60 minuten na het bijwerken NIET op de waarschuwing Max. bolus/uur. Uw Max. bolus/uur wordt tijdens het bijwerkproces gereset naar nul.

Terug naar boven