Viktig sikkerhetsinformasjon for TDU

Innholds

Tiltenkt bruk

Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter er beregnet for bruk av personer med diabetes mellitus som bruker Tandem Diabetes Care® insulinpumper, deres omsorgspersoner og deres helsepersonell i hjem og kliniske miljøer. Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter gir brukere av Tandem-insulinpumpen muligheten til å oppdatere enhetens programvare eksternt ved bruk av en datamaskin med internett-tilgang.

/!\ FORSIKTIGHET

Føderal lov i USA begrenser Tandem Diabetes Care sine insulinpumper til salg av eller etter ordre fra en lege.

/!\ VIKTIG BRUKERINFORMASJON

Les nøye gjennom alle produktinstruksjoner for å bli obs på advarsler og annen viktig brukerinformasjon før du anvender Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter. Feil bruk kan føre til at pumpen opplever funksjonsfeil.

Tilbake til toppe

ADVARSELS

IKKE forsøk å oppdatere Tandem-insulinpumpen din før du leser brukerveiledningen. Feil bruk av Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter eller manglende evne til å følge riktige instruksjoner kan føre til at pumpen opplever funksjonsfeil. Hvis du har spørsmål eller behøver ytterligere forklaring på hvordan du bruker Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter eller pumpen, ta kontakt med teknisk kundestøtte.

IKKE oppdater pumpen mens infusjonssettet ditt er koblet til kroppen din. Alltid forsikre deg om at infusjonssettet er koblet fra kroppen din før du oppdaterer pumpens programvare.

STANS all insulinlevering fra pumpen før du bruker Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter.

KONTROLLER blodsukkeret (BG) ditt før du stanser insulinleveringen, og sørg for å behandle høye eller lave BG-nivåer som anvist av helsepersonellet ditt før du begynner oppdateringsprosessen.

VÆR forberedt på å injisere insulin via en alternativ metode i tilfelle det oppstår problemer under oppdateringen av pumpen din. Unnlatelse av å ha en alternativ metode for insulinlevering kan føre til svært høyt blodsukker eller diabetisk ketoacidose (DKA).

FULLFØR den hensiktsmessige opplæringen relevant til enheten din og funksjonssettet før du begynner å bruke den oppdaterte programvaren. Manglende evne til å fullføre nødvendig opplæring kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

IKKE gå ut i fra at det aktive insulinet som vises på pumpen din etter en oppdatering er riktig før det tidligere aktive insulinet er brukt opp. Det aktive insulinet ditt vil nullstilles under oppdateringsprosessen. Siden den beregnede bolus-mengden tar utgangspunkt i aktivt insulin, kan det føre til at du blir bedt om å levere mer insulin enn nødvendig og resultere i hypoglykemi. Rådfør deg med helsepersonellet ditt om hvor lenge du må vente etter en oppdatering før du kan stole på beregningen av aktivt insulin igjen.

BEKREFT at pumpens personlige innstillinger, dato og klokkeslett er riktig angitt etter oppdateringen. Feil innstillinger kan resultere i over- eller underlevering av insulin. Om nødvendig, rådfør deg med helsepersonellet ditt for å gjenopprette riktige innstillinger.

Tilbake til toppe

FORHOLDSREGELS

IKKE slå av datamaskinen eller la den gå inn i «dvalemodus», «hvilemodus» eller «ventemodus» under en oppdatering. Ikke lukk ned skjermen hvis du bruker en bærbar datamaskin. Oppdateringen kan bli avbrutt hvis du gjør dette, og det er ikke sikkert at pumpen vil fungere.

IKKE koble fra internett under en oppdatering. Oppdateringen kan bli avbrutt hvis du gjør dette, og det er ikke sikkert at pumpen vil fungere.

IKKE koble pumpen din fra datamaskinen under en oppdatering, med mindre du får beskjed om å gjøre dette. Oppdateringen kan bli avbrutt hvis du gjør dette, og det er ikke sikkert at pumpen vil fungere.

IKKE gå ut i fra maks bolus per time-varselet de påfølgende 60 minuttene etter en oppdatering. Din maks bolus per time vil nullstilles under oppdateringsprosessen.

Tilbake til toppe