Vigtige sikkerhedsoplysninger om Tandem Device Updater

Indholds

Tilsigtet brug

Tandem Device Updater er beregnet til brug af personer med diabetes mellitus, som anvender Tandem Diabetes Care® insulinpumper, pårørende og sundhedspersonale i hjemmet og i kliniske omgivelser. Tandem Device Updater giver brugere af Tandem insulinpumpen mulighed for at opdatere deres enhedssoftware eksternt ved hjælp af en computer med internetadgang.

 
/!\ FORSIGTIG

Ifølge amerikansk lov (USA) må Tandem Diabetes Care insulinpumper kun sælges af en læge eller på dennes anvisning.

 
/!\ VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER

Gennemgå alle produktanvisninger grundigt for advarsler og andre vigtige brugeroplysninger, inden du anvender Tandem Device Updater. Forkert brug kan resultere i en ubrugelig pumpe.

Tilbage til toppen

ADVARSLER

Du må IKKE opdatere Tandem insulinpumpen, før du har læst brugervejledningen. Forkert brug af Tandem Device Updater, eller hvis de korrekte instruktioner ikke følges, kan medføre en ubrugelig pumpe. Kontakt Teknisk kundeservice, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere forståelse for brugen af Tandem Device Updater eller pumpen.

Du må IKKE opdatere din pumpe, imens infusionssættet er forbundet til din krop. Sørg altid for, at infusionssættet ikke længere er tilkoblet kroppen, inden du opdaterer pumpesoftwaren.

Du SKAL afbryde al dosering af insulin fra pumpen inden brug af Tandem Device Updater.

Du SKAL kontrollere dit blodsukker (BG), inden doseringen stoppes, og sørge for at behandle høje eller lave BG-niveauer, som anvist af din læge, før du opdaterer.

Du SKAL være klar til at kunne tage insulin på anden vis, hvis du oplever problemer, mens du opdaterer pumpen. Hvis du ikke har en anden alternativ insulindoseringsmulighed til rådighed, kan det medføre et meget højt blodsukker eller diabetisk ketoacidose (DKA).

Du SKAL fuldføre den uddannelse, der passer til din enhed og funktionsmuligheder, før du begynder at bruge den opdaterede software. Manglende gennemførelse af den nødvendige uddannelse kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Du må IKKE stole på den Insulin i kroppen (IOB), der vises på pumpen efter en opdatering, førend din tidligere IOB er blevet tømt. Din IOB nulstilles under opdateringsprocessen. Da den beregnede bolusmængde er baseret på IOB, kan den bede dig om at dosere mere insulin end nødvendigt, og det kan medføre hypoglykæmi. Spørg din læge, hvor længe du skal vente efter en opdatering, før du kan stole på IOB-beregningen.

Du SKAL bekræfte, at din pumpes personlige indstillinger, dato og klokkeslæt er korrekte efter opdateringen. Forkerte indstillinger kan resultere i for høj eller for lav insulindosering. Rådfør dig med din læge, hvis det er nødvendigt, for at etablere passende indstillinger.

Tilbage til toppen

FORHOLDSREGLER

Du må IKKE slukke for computeren, eller lade den gå ind i "dvale-", "slumre-" eller "standby-" tilstand under en opdatering. Hvis du bruger en bærbar computer, må du ikke lukke den bærbare computer. Hvis dette ikke overholdes, kan det afbryde opdateringen, og pumpen fungerer muligvis ikke.

Du må IKKE afbryde forbindelsen til internettet under en opdatering. Hvis dette ikke overholdes, kan det afbryde opdateringen, og pumpen fungerer muligvis ikke.

Du må IKKE koble pumpen fra computeren under en opdatering, medmindre du har fået besked på at gøre dette. Hvis dette ikke overholdes, kan det afbryde opdateringen, og pumpen fungerer muligvis ikke.

Du må IKKE stole på Maks. bolus pr. time i 60 minutter efter en opdatering. Din Maks. bolus pr. time nulstilles under opdateringsprocessen.