Kompatibilita CGM Dexcom

CGM

Ak chcete na inzulínovej pumpe t:slim X2 zobraziť aktuálnu hodnotu glukózy a aktivovať technológiu Control-IQ, musíte pumpu pripojiť ku kompatibilnému snímaču kontinuálneho monitorovania glukózy (continuous glucose monitoring, CGM).*

Kompatibilné snímače

Spoločnosť Tandem Diabetes Care a Dexcom vytvorili vďaka viac ako desaťročnej spolupráci riešenia na zvládanie cukrovky, ktoré menia životy. Tu je uvedený rozpis snímačov CGM od spoločnosti Dexcom, ktoré sú v súčasnosti kompatibilné s inzulínovou pumpou t:slim X2.

Dexcom G7 Icon

Dexcom G7

Pumpa t:slim X2 (verzia softvéru 7.7 alebo novšia) je kompatibiln­á s konkrétnymi verziami snímača Dexcom G7.

Dexcom G6 Icon

Dexcom G6

Pumpa t:slim X2 (verzia softvéru 7.3 alebo novšia) je kompatibilná so všetkými verziami snímača Dexcom G6.

LBL Number on Dexcom Sensor Box

Ako zistím, či je môj snímač Dexcom G7 kompatibilný?

Skontrolujte všetky škatule od svojho snímača. Ak sa na boku škatule pod číslom LBL nachádza biela čiara, ako je znázornené na obrázku, potom je inzulínová pumpa t:slim X2 (verzia 7.7 a novšia) kompatibilná s vaším snímačom Dexcom G7.

Poznámka: Čísla na vašej škatuli od snímača Dexcom G7 sa budú líšiť od čísel uvedených v referenčnom príklade na tejto strane.

Je váš snímač nekompatibilný?

Ak je váš snímač Dexcom G7 nekompatibilný s inzulínovou pumpou t:slim X2, obráťte sa na miestny tím zákazníckej podpory.

Social Platforms

Nemáte škatuľu od snímača?

Ak nemáte škatuľu, v ktorej bol dodaný váš snímač Dexcom G7, ale snímač je pripojený k aplikácii Dexcom G7 na vašom smartfóne, overte kompatibilitu podľa nasledujúcich pokynov.

Dexcom App Glucose Screen

Otvorte aplikáciu Dexcom G7 a ťuknite na položku Pripojenia.

Pokračujte ťuknutím na položku Snímač.

3

Skontrolujte, či je vaša verzia firmvéru 32.192.105.64 alebo novšia.